Nasze kampanie
 
W Nim złożyć wszelką nadzieję

Ukazała się nowa publikacja Instytutu im. Ks. Piotra Skargi dotycząca historii kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa autorstwa Guido Vignellego. - Żyjemy w świecie pełnym chaosu, z którego - jak się wydaje - zniknęła wszelka pewność i bezpieczeństwo... Jeśli więc chcemy odzyskać prawdziwe znaczenie miłości, najlepszą ku temu drogą jest jej odszukanie w jej najwyższym źródle: w miłości Boskiej... Ta miłość objawiła się wiele razy w historii świata; ostatnio zaś znalazła swój wyraz w orędziu Najświętszego Serca Jezusowego, jako kult, który wskazał sam Bóg, by zbawić pogrążoną w kryzysie ludzkość - pisze we wstępie autor książki.