20. numer Przymierza z Maryją

styczeń, luty 2005

Drodzy Przyjaciele,
Trwa walka lewicy przeciwko małżeństwu i rodzinie w Polsce i na świecie. W naszym kraju wrogowie Kościoła i rodziny usiłują wprowadzić prawo do zawierania „małżeństw" homoseksualnych. Odpowiedni projekt ustawy przyjął już Senat 3 grudnia ubiegłego roku i w niedługim czasie trafi on pod obrady Sejmu. Parlament polski ma się zająć również projektem ustawy, która przywraca w większym niż dotychczas stopniu, barbarzyńskie „prawo" do zabijania dzieci poczętych. Nie gasną pomysły lewicowego rządu na to, w jaki inny jeszcze sposób walczyć z rodziną i ingerować w nią. Temu ma służyć projekt kolejnej ustawy powołującej specjalny urząd o uprawnieniach niemal prokuratorskich.

 

Wobec tak zmasowanej inwazji zła przeciwko rodzinie katolicy nie mogą pozostawać biernymi. W tym numerze naszego dwumiesięcznika przypomina o tym ks. prof. Tadeusz Ślipko SJ, który udzielił specjalnego wywiadu dla „Przymierza z Maryją" zatytułowanego Katolicy zawsze po stronie prawdy!.

 

Angażując się aktywnie w obronę naszej cywilizacji nie możemy zapominać o modlitwie. Jesteśmy już w okresie Wielkiego Postu, który winien się dla nas stać czasem pokuty i wzmożonej pracy nad sobą. Niebawem rozważać będziemy tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech pomocą w tych rozważaniach będą artykuły z „Przymierza z Maryją". W Lekturze Duchowej tym razem umieściliśmy fragmenty tekstu bł. Anny Katarzyny Emmerich Pan Jezus przed Kajfaszem. Rozważmy, co Pan Jezus musiał wycierpieć przed Sanhedrynem, który spreparował kłamliwe i przewrotne oskarżenia... A ileż razy my sami w obawie przed nieprawdziwymi oskarżeniami kapitulujemy i rezygnujemy z walki w obronie Kościoła i głoszonych przez niego odwiecznych prawd?

 

Gdzie są wasze korony? to tytuł tekstu w dziale Rodzina, w którym autorka przypomina, na czym winna polegać hierarchia w rodzinie i czemu ma ona służyć. O czyśćcu i Sądzie Ostatecznym pouczy nas w tym numerze ks. kanonik José Luiz Villac. Warto też w dziale Środowiska - Zwyczaje - Cywilizacje przyjrzeć się mężnej sylwetce o. Jean-Baptiste Chautarda, autora książki Życie wewnętrzne duszą apostolstwa.

 

Mam nadzieję, że lektura tego numeru stanie się dla wielu duchową strawą, która pomoże owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu i po mimo licznych przeszkód, zachęci do odważnego świadczenia o naszej wierze.

W Jezusie i Maryi
Sławomir Skiba,
redaktor naczelny
Kliknij w baner, aby przejść na stronę pisma „Przymierze z Maryją”.

Jeśli chcesz otrzymać najnowszy numer „Przymierza z Maryją”, wystarczy że podasz nam tutaj swoje dane adresowe. Dzięki temu będziemy mogli wysłać do Ciebie „Przymierze” pocztą tradycyjną. 

 

Zapraszamy także na stronę PrzymierzezMaryja.pl, na której znajdziesz teksty z najnowszego oraz wszystkich archiwalnych numerów pisma.

 

Poniżej prezentujemy spis treści aktualnego „Przymierza z Maryją”:

Spis treści:
UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!