94. numer Przymierza z Maryją

maj-czerwiec 2017
Sto lat temu miały miejsce największe i najbardziej zachwycające wydarzenia XX wieku. Tak określił objawienia Matki Bożej w Fatimie katolicki myśliciel, prof. Plinio Corrêa de Oliveira. Doniosłość tych wydarzeń nie wyraża się tylko w Maryjnym wezwaniu do nawrócenia, codziennej modlitwy różańcowej czy pokuty w intencji grzeszników – wszak także podczas innych objawień Matka Boża do tego przynaglała. Niemniej ważną treścią Orędzia Fatimskiego jest przypomnienie podstawowych prawd – o piekle, czyśćcu, spowiedzi świętej oraz o karze za grzechy. Ponadto – przestroga przed błędami komunistycznej Rosji, prośba o poświęcenie tego kraju Jej Niepokalanemu Sercu, a także rozpowszechnienie nabożeństwa do Jej Serca – to wciąż aktualna i bardzo istotna część przekazu płynącego z Fatimy.

Ludzkość jednak zignorowała i nadal ignoruje to niebiańskie Przesłanie. Wystarczy przyjrzeć się współczesnym obyczajom, modom, poziomowi kultury, religijności, prawom państwowym oraz moralności propagowanej w środkach masowego przekazu i zestawić to wszystko choćby z przedrukami gazet przedwojennych, zdjęciami czy filmami dokumentalnymi z tamtych lat, aby zrozumieć, że świat w żadnej mierze nie zbliżył się do swego Stwórcy. Przeciwnie, we wszystkich wspomnianych sferach buntuje się coraz bardziej przeciw Boskim planom, by wspomnieć „prawa” zezwalające na aborcję, eutanazję, związki osób tej samej płci, genderyzm, bluźnierstwa, rosnącą liczbę rozwodów. Do tego dodajmy jeszcze zamieszanie w samym Kościele, które objawia się choćby coraz powszechniejszym w różnych krajach udzielaniem Komunii Świętej rozwodnikom, żyjącym w cudzołożnych związkach. Dlatego dużą część tego numeru naszego pisma wypełniamy tematyką dotyczącą małżeństwa i rodziny, mając w pamięci słowa kanonizowanej 13 maja br. (wraz ze swym bratem Franciszkiem) św. Hiacynty Marto: wiele małżeństw jest złych, nie podobają się one Panu Jezusowi i nie są z Boga.

Prośmy Matkę Bożą Fatimską oraz świętych Hiacyntę i Franciszka o łaskę nawrócenia i wiary. By wszystkie małżeństwa były z Boga, Orędzie Maryi wreszcie zostało przyjęte przez ludzkość, a Jej Niepokalane Serce zatriumfowało jak najszybciej!

Drodzy Przyjaciele, w tym miejscu pragnę w imieniu swoim, naszej redakcji a także w imieniu całego Instytutu Ks. Piotra Skargi podziękować wszystkim Księżom Kardynałom, Arcybiskupom, Biskupom, Kapłanom, Siostrom zakonnym, politykom, a nade wszystko naszym Czytelnikom i Sympatykom za życzenia, które otrzymaliśmy z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Wszystkie życzenia pragniemy odwzajemnić i zapewniamy o stałej pamięci w modlitwie.

 
W Jezusie i Maryi
 
Bogusław Bajor
 
podpis redaktora naczelnego
redaktor naczelny
 

 

Kliknij w baner, aby przejść na stronę pisma „Przymierze z Maryją”.

Jeśli chcesz otrzymać najnowszy numer „Przymierza z Maryją”, wystarczy że podasz nam tutaj swoje dane adresowe. Dzięki temu będziemy mogli wysłać do Ciebie „Przymierze” pocztą tradycyjną. 

 

Zapraszamy także na stronę PrzymierzezMaryja.pl, na której znajdziesz teksty z najnowszego oraz wszystkich archiwalnych numerów pisma.

 

Poniżej prezentujemy spis treści aktualnego „Przymierza z Maryją”:

Spis treści:
UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!