96. numer Przymierza z Maryją

wrzesień/październik 2017

Drodzy Przyjaciele,

 

Dobiegają końca obchody 100. rocznicy Objawień w Fatimie. 13 października 1917 roku Bóg potwierdził Orędzie przekazane przez Najświętszą Panienkę Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, dokonując wielkiego cudu. Taniec słońca na niebie obserwowało około stu tysięcy osób. Niestety, wezwanie do pokuty i nawrócenia zostało przez ludzkość zignorowane, czego skutkiem była straszliwa hekatomba II wojny światowej, a potem zimna wojna.


Wbrew zdrowemu rozsądkowi nie skłoniło to świata do nawrócenia. Co gorsza, „dym szatana”, jak się wyraził papież Paweł VI o nowych herezjach, zaczął przenikać do wnętrza Kościoła, zaczadzając umysły części kapłanów i wiernych. W tej sytuacji Maryja ponownie zwróciła się do ludzi w 1973 roku. Za pośrednictwem japońskiej zakonnicy Agnieszki Katsuko Sasagawy przestrzegła nas przed kryzysem w Kościele, osłabieniem wiary i rozmywaniem nauki Chrystusa. Najważniejsze wątki objawienia w Akita przedstawiamy w obecnym numerze naszego pisma.


Maryja nie objawiała się po to, by nas straszyć, lecz aby ostrzec. Od nas zależy bowiem, czy nadchodzący czas będzie okresem rozkwitu przyjaznej człowiekowi Cywilizacji Chrześcijańskiej, czy też wydamy świat na pastwę nieuporządkowanych namiętności, czego skutek może być tylko jeden: śmierć i zniszczenie.


Chrześcijanin nie powinien jednak tracić nadziei, o czym przekonują nas przykłady z historii. Właśnie mija 140 lat od objawienia się Matki Bożej dwójce dziewcząt w Gietrzwałdzie, na stłamszonej zaborem pruskim Warmii. Był to czas upadku wszelkich rachub na odzyskanie niepodległości przez naszą Ojczyznę, walki Prus i Rosji z polskością i katolicyzmem. Bóg jednak sprawił, że 40 lat później Polska odrodziła się, a z nią polski Kościół.


Nie tracili także Wiary i Nadziei duchowni katoliccy, których nazistowski reżim niemiecki wtrącił do więzień i obozów koncentracyjnych. O ich świadectwie cierpienia i męczeńskiej śmierci również wspominamy na naszych łamach.


Zaczął się październik. Niech odpowiedzią na wezwanie Maryi, które padało podczas każdego ze wspomnianych wyżej objawień: Odmawiajcie Różaniec!, będzie nasz udział w nabożeństwach różańcowych odprawianych przez cały miesiąc w polskich świątyniach, a także modlitwa indywidualna w intencji Kościoła i świata, wspierana wyrzeczeniami, aby zadośćuczynić Bogu za grzechy popełniane codziennie przez ludzi.

 

W Jezusie i Maryi

 

Adam Kowalik

z-ca redaktora naczelnego

    

Kliknij w baner, aby przejść na stronę pisma „Przymierze z Maryją”.

Jeśli chcesz otrzymać najnowszy numer „Przymierza z Maryją”, wystarczy że podasz nam tutaj swoje dane adresowe. Dzięki temu będziemy mogli wysłać do Ciebie „Przymierze” pocztą tradycyjną. 

 

Zapraszamy także na stronę PrzymierzezMaryja.pl, na której znajdziesz teksty z najnowszego oraz wszystkich archiwalnych numerów pisma.

 

Poniżej prezentujemy spis treści aktualnego „Przymierza z Maryją”:

Spis treści:
UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!