Pamiętajmy, co ślubowaliśmy Maryi! 26 sierpnia to rocznica ponowienia Ślubów Jasnogórskich

2023-08-25 00:00:00
Pamiętajmy, co ślubowaliśmy Maryi! 26 sierpnia to rocznica ponowienia Ślubów Jasnogórskich

Siedem lat temu, 26 sierpnia 2016 roku, w trakcie Mszy Świętej przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej wpis do Księgi Wot na Jasnej Górze, w imieniu członków, przyjaciół i osób wspierających Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi, złożył prezes Sławomir Olejniczak. Trzydziestometrowy zwój z blisko 67 tysiącami podpisów czcicieli Matki Bożej trafił na stałe do jasnogórskiego skarbca.

Na Jasnej Górze w 2016 roku

 

Na Mszę Świętą w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej licznie przybyli do Częstochowy zjednoczeni wokół naszego stowarzyszenia obrońcy cywilizacji chrześcijańskiej z całej Polski. Na 2016 rok przypadło kilka okrągłych rocznic, ważnych dla dziejów Kościoła i naszej Ojczyzny. Obchodziliśmy wówczas 1050-lecie Chrztu Polski (966 r.), 360-lecie Ślubów Lwowskich (1 kwietnia 1656 r. w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie) i 60-lecie Ślubów Jasnogórskich (26 sierpnia 1956 na Jasnej Górze).

U stóp Czarnej Madonny na Jasnej Górze modliliśmy się za Ojczyznę i prosiliśmy Matkę Bożą Częstochowską, obecną na w klasztorze Paulinów w Częstochowie w Cudownym Obrazie, o opiekę nad Polską, którą nasi przodkowie zawierzyli Maryi w czasie potopu szwedzkiego i w czasie komunistycznej nocy stalinowskiej.

Wówczas to Jasnogórskie Śluby Narodu zostały uroczyście złożone przy udziale około miliona wiernych 26 sierpnia 1956 na Jasnej Górze, a Rotę Ślubów odczytał bp Michał Klepacz, p.o. przewodniczącego Episkopatu Polski. Wielkim nieobecnym tych uroczystości był prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński, który od 26 września 1953 roku przebywał w internowaniu, zmuszony do tego przez komunistyczne władze PRL.

 

Pod Twą obronę…

 

W słowach Roty Ślubów Jasnogórskich odniesiono się nie tylko do obietnic złożonych w Ślubach Lwowskich przez króla Jana Kazimierza, ale także do ówczesnych wyzwań, jakie stawały przed wiernymi żyjącymi w państwie komunistycznym. W Ślubach Jasnogórskich stwierdzono m.in.:

„(…) Królowo świata i Polski Królowo!

Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi Przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.

My, biskupi polscy i królewskie kapłaństwo, Lud nabyty zbawczą Krwią Syna Twojego, przychodzimy, Maryjo, znów do Tronu Twego, Pośredniczko Łask wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.

Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu - wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu świętego.

Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli.

Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród straszliwych klęsk tylu potopów.

Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy ślubów i przyrzeczeń Ojców naszych.

Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.

Królowo Polski! Odnawiamy dziś śluby Przodków naszych i Ciebie za Patronkę naszą i za Królową Narodu polskiego uznajemy.

Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.

Wzywamy pokornie pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga, na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim, pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. (…)”

 

Polska w potrzebie

 

Zgodnie z dewizą Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi – „Budzimy sumienia Polaków!” – siedem lat temu SKCh zorganizowało kampanię „Królowa Narodu Polskiego”, która miała zachęcić rodaków do ponowienia Ślubów złożonych Matce Bożej sześćdziesiąt lat wcześniej (w 1956 roku).


Jak relacjonowaliśmy siedem lat temu: „Do niemal 320 tysięcy Korespondentów wysłana została piękna broszura, obrazek Matki Bożej Częstochowskiej i treść Ślubów Jasnogórskich. Kampania spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem – podpisane potwierdzenie złożenia Ślubów Maryi odesłało 66 814 osób! Odzew społeczny na tę inicjatywę był tak ogromny, że aby godnie złożyć u stóp Matki Bożej podpisy dziesiątek tysięcy Jej czcicieli, przygotowano unikatowy liczący ponad trzydzieści metrów zwój umieszczony w zdobnej, dębowej tubie. Uroczyste podpisanie zwoju przez Zarząd Stowarzyszenia i jego pracowników miało miejsce na Zamku Królewskim w Niepołomicach.”

Ponowienie Ślubów Jasnogórskich

Przypomnienie obietnic złożonych w 1956 roku uzmysłowiło wielu z nas, że zagrożenie dla wiary jest wciąż wielkie. W wolnej Polsce od lat narastała fala agresji wobec Kościoła i religii. Od czasu odnowienia Ślubów Jasnogórskich w 2016 roku do dzisiaj sytuacja wiernych jeszcze bardziej się pogorszyła. Ataki na Kościół i Jego świętości stały się powszechne. Nie brakuje też przykładów agresji bezpośredniej i bezkarnych profanacji. Pomni na pamięć ojców mamy dzisiaj obowiązek stanięcia w obronie Krzyża i wiary, które w dziejach naszego narodu były dla nas oparciem w najtrudniejszych czasach. Mamy obowiązek pamiętać i dochować przyrzeczeń, jakie Maryi złożyliśmy na polskiej ziemi.

 

piotrskarga.pl

 

Odrzucenie zgłoszonego przez Lewicę projektu ustawy o wprowadzeniu bezkarności za zabijanie dzieci nienarodzonych do 12 tygodnia ciąży to sukces, ale jeszcze nie zwycięstwo środowisk opowiadających się za życiem. Pamiętajmy, że w szufladach sejmowych nadal czekają jeszcze trzy projekty proaborcyjnych ustaw, które także należy odrzucić. Pokażmy naszym parlamentarzystom, że Polska twardo stoi za życiem, które warunkuje przyszłość państwa i narodu.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odrzucił większością głosów projekt ustawy depenalizującej aborcyjne zabijanie dzieci nienarodzonych. Dzięki przekraczającej polityczne podziały postawie posłów, jednoznacznemu głosowi Kościoła oraz nadzwyczajnej mobilizacji społeczeństwa, nie powiódł się ustawowy zamach na konstytucyjnie gwarantowaną ochronę życia (art. 38 Konstytucji), umocnioną utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, a wywodzoną z przyrodzonej, niezbywalnej i nienaruszalnej godności człowieka (art. 30 Konstytucji).
11 lipca uznawany jest za symboliczną datę początku rzezi dokonywanej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów od 1943 roku aż do okresu po II wojnie światowej. Dopiero rozbicie band OUN/UPA i odcięcie ich od cywilnego zaplecza zakończyło pożogę, której rozmiar do dzisiaj przeraża. Przeraża tym bardziej, że wciąż nie brakuje na Ukrainie i w środowiskach emigracji ukraińskiej gloryfikatorów przywódców ruchu szowinistów, posługujących się najbardziej zbrodniczymi metodami; gloryfikatorów zbrodniarzy, których ofiarą padały dzieci, starcy i kobiety w ciąży.
Kontynuują misję świętego Benedykta – patrona Europy. Poznali prawdziwy smak życia. Oto mnisi, którzy przetrwali ogromny kataklizm, a następnie odbudowali wspaniały ośrodek duchowny w Nursji i własnym życiem dają przykład wzrastania do świętości. Takie spotkanie, jak to, które organizujemy dla Państwa już w piątek 19 lipca, nie zdarza się często. Zapraszamy – wstęp wolny!
5 lipca, w Pierwszy Piątek Miesiąca, w kościele Bożego Ciała w Krakowie odbyła się pierwsza wspólna modlitwa Apostołów Fatimy i Przyjaciół „Przymierza z Maryją”. W modlitwie uczestniczyło kilkadziesiąt osób na miejscu oraz ponad 650 za pośrednictwem internetu.