„Czym w chrześcijaństwie św. Paweł, tym w Polsce ks. Piotr Skarga” - tymi słowami określił księdza Skargę kardynał Aleksander Kakowski w 1936 roku, w 400. rocznicę urodzin kaznodziei. 

 

Żywot Sługi Bożego ks. Piotra Skargi spinają dwie rocznice: jego narodzin oraz śmierci. W 2012 roku przypadło 400-lecie śmierci Królewskiego Kaznodziei, niestrudzonego obrońcy wiary i polskości. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej ustanowił ów rok 2012 rokiem Ks. Piotra Skargi. Posłowie niemal jednogłośnie (359 głosów za) przyjęli inicjatywę upamiętniającą światłego jezuitę, kaznodzieję Zygmunta III Wazy, rektora kolegium Jezuitów w Wilnie i pierwszego rektora Uniwersytetu Wileńskiego.

 

Ks. Piotr Skarga zasłynął jako niestrudzony kaznodzieja, autor najpoczytniejszych w polskiej literaturze „Żywotów świętych”, oraz wieszczych „Kazań sejmowych”.

Do dziś nieoceniona jest jego rola jako czołowego przedstawiciela polskiej kontrreformacji, filantropa, który w trosce o dobro ojczyzny miał odwagę sprzeciwić się dominującym opiniom i napiętnować największe polskie przywary.

 

W dniu 27 września 2012 roku, podczas Mszy Świętej odprawianej w krakowskim Kościele św. Piotra i Pawła, kardynał Stanisław Dziwisz zapowiedział podjęcie prac nad zainicjowaniem procesu wyniesienia na ołtarze księdza Piotra Skargi.

 

Po dwóch latach, w grudniu 2014 roku, proces beatyfikacyjny został oficjalnie zainaugurowany. Podstawowy, diecezjalny etap procesu trwał do lipca 2016 roku, kiedy to kard. Dziwisz ogłosił, iż do Stolicy Apostolskiej przekazana zostaje dokumentacja świadcząca o świętości Sługi Bożego ks. Piotra Skargi. Decyzja w sprawie beatyfikacji należy teraz do papieża.

 

Zachęcamy do gorliwej modlitwy w intencji cudu, który stanie się potwierdzeniem świętości patrona naszego Stowarzyszenia -  Królewskiego Kaznodziei i zarazem promotora miłosiernej postawy wobec bliźnich. Regularne modlitwy w tej intencji prowadzą członkowie i pracownicy Stowarzyszenia Księdza Skargi. Niezależnie od tego, w Krakowie w każdą środę o godz. 18:00 na Placu św. Marii Magdaleny, pod pomnikiem ks. Piotra Skargi, odmawiana jest Modlitwa Różańcowa w intencji Ojczyzny oraz o rychłą beatyfikację naszego Patrona. Zachęcamy do udziału w tej inicjatywie!

O beatyfikację księdza Skargi można prosić słowami modlitwy opublikowanej przez Parafię p.w. Wszystkich Świętych w Krakowie, gdzie w grobowcu spoczywają doczesne szczątki Sługi Bożego:

Wszechmogący wieczny Boże,
który pozwalasz ludziom być narzędziem Twej niewyczerpanej dobroci,
racz wynieść na ołtarze sługę Twego Piotra Skargę,
który w trosce o większą chwałę Twoją
strawił życie na bezkrwawym boju o zbawienie dusz.

 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.