Polacy z Litwy stają w obronie pamięci o Księdzu Piotrze Skardze

2022-01-25 00:00:00
Polacy z Litwy stają w obronie pamięci o Księdzu Piotrze Skardze

Na kompromitujący pomysł władz Krakowa likwidacji pomnika Księdza Piotra Skargi zareagowali Polacy z Wileńszczyzny. W oświadczeniu Wspólnoty Miłosierdzia Bożego z siedzibą w Solecznikach na Wileńszczyźnie czytamy: Jako mieszkańcy Wileńszczyzny pamiętamy o zasługach księdza Piotra Skargi, który był pierwszym rektorem Akademii i Uniwersytetu Wileńskiego Towarzystwa Jezusowego. Nasza Wspólnota Miłosierdzia Bożego uważa, że dorobek życia księdza Piotra Skargi zasługuje na największy szacunek i pielęgnowanie pamięci o Nim, a nie likwidację miejsc upamiętniających tę wybitną w dziejach narodu polskiego postać.

 

Wspólnota Miłosierdzia Bożego to zasłużona organizacja charytatywna, pomagająca osobom ubogim i potrzebującym wsparcia w trudnych chwilach życia. Organizacja, działająca głównie w rejonie solecznickim, gdzie Polacy stanowią ponad 80 proc. mieszkańców, udziela pomocy socjalnej wielu osobom, niezależnie od ich pochodzenia, wiary, czy narodowości.

 

Warto przypomnieć, że żyjący w XVI wieku i na początku XVII wieku Ksiądz Piotr Skarga wielce zasłużył się także dla różnych dzieł charytatywnych – w Krakowie założył Bank Pobożnych, mający chronić przed lichwą, oraz Arcybractwo Miłosierdzia, najdłużej nieprzerwanie działającą organizację charytatywną w Polsce.

 

Upominając się o zachowanie pomnika Księdza Piotra Skargi w Krakowie działająca na Litwie Wspólnota Miłosierdzia Bożego wprost przywołuje ideową bliskość z dziełem wielkiego duchownego, zasłużonego także dla Litwy. W oświadczeniu Wspólnoty Miłosierdzia Bożego stwierdza się m.in.: Roztropny i gorąco miłujący Ojczyznę Kaznodzieja Narodu jest duchowym drogowskazem i dzisiaj, także dla takich wspólnot charytatywnych, jak nasze środowisko, czerpiących z Jego myśli i moralnych wskazówek w pracy na rzecz drugiego człowieka i państwa.

 

Swoje oświadczenie, podpisane przez Tadeusza Romanowskiego, przewodniczącego Wspólnoty Miłosierdzia Bożego z Solecznik na Wileńszczyźnie, organizacja ta kończy apelem do władz Krakowa: Pamiętając o wielkich zasługach Kaznodziei Narodu, apelujemy do władz Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa o odrzucenie idei likwidacji pomnika księdza Piotra Skargi i podjęcie działań służących godnemu pielęgnowaniu pamięci o duchownym zasłużonym dla Małopolski i Wileńszczyzny.

 

Ujawnienie w mediach krakowskich zamiaru likwidacji pomnika Kaznodziei Narodu na placu Św. Marii Magdaleny porusza coraz szersze kręgi ludzi nieobojętnych na pamięć o wielkich rodakach, pragnących szacunku dla tradycji i obrony wartości stanowiących fundament cywilizacji europejskiej.

 

Tym bardziej niezrozumiała jest kolejna próba usunięcia pomnika duchownego – patrioty, podejmowana zapewne z pobudek czysto ideologicznych. Dlaczego akurat teraz ten pomysł powrócił do agendy działań niektórych samorządowców i polityków związanych z lewicą?

 

Zapewne dlatego, że słowa ostrzeżenia o upadaniu Rzeczpospolitej, utracie suwerenności i braku zgodny w narodzie, jakimi ostrzegał Polaków kilka wieków temu wielki patriota i zrazem duchowny, są coraz bardziej aktualne i dzisiaj. W obliczu konfliktów wewnętrznych i rosnącego zagrożenia z zewnątrz dzieła życia Księdza Piotra Skargi powinny być wyznacznikiem kierunku naprawy tego, co jest niszczone przez zgubne wpływy amoralności i braku miłości do Ojczyzny.

 

Jeśli chcą się Państwo włączyć w akcję obrony monumentu upamiętniającego Księdza Piotra Skargę zachęcamy do włączenia się w działania podejmowane w tym celu. Jednym z nich jest zbiórka podpisów pod petycją w obronie obecności pomnika Księdza Piotra Skargi na placu Św. Marii Magdaleny przy Drodze Królewskiej w centrum Krakowa.

Kluby „Polonia Christiana” w Warszawie i w Lublinie zapraszają na dwa spotkania z red. Pawłem Chmielewskim, na których podjęty zostanie intrygujący temat „III Sobór Watykański? Na placu budowy Kościoła Inkluzji”. O tym, czym ma być „Kościół Inkluzji” prelegent Klubów „Polonia Christiana”, Paweł Chmielewski, pisał niejednokrotnie, komentując wewnętrzną rewolucję przetaczającą się przez Kościół Powszechny. Spotkania z red. P. Chmielewskim będą dobrą okazją do wyrobienia sobie własnej opinii na temat zagrożeń, jakich jeszcze być może nie dostrzegamy. Współorganizatorem spotkania w Lublinie jest Klub Inteligencji Katolickiej im. Prof. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie.
Czy i jaką przyszłość mają relacje polsko-ukraińskie? Co z milionami Ukraińców w Polsce? Czy są szanse na zawieszenie broni za naszą wschodnią granicą i jak rzutuje to na bezpieczeństwo Polski? Zapraszamy Państwa na kontynuację zapoczątkowanego w Krakowie cyklu spotkań „Polska - Ukraina. Jakie sąsiedztwo?”. Kolejne spotkania organizujemy w Olsztynie i Elblągu.
Nasze Kluby w Pilźnie i Rakszawie organizują spotkania w ramach cyklu mającego na celu przywrócenie pamięci o wielkim biskupie, Polaku i patriocie - abp. Zbigniewie Szczęsnym Felińskim. Warto, przyjść, posłuchać i podyskutować o tej postaci oraz podobnych do niego wzorach świętości i polskości, i to w dodatku w obecności relikwii świętego hierarchy.
We wtorek 16 kwietnia br. prof. Marek Czachorowski w Klubie „Polonia Christiana” wygłosi wykład pt. „Spór o etykę św. Tomasza z Akwinu”. Mimo dużego upływu czasu nauka, jaką pozostawił on Kościołowi jest wciąż żywa i warta osobistego odkrywania. Zapraszamy więc do Warszawy na spotkanie z prof. Czachorowskim i rozważania o schedzie naukowej oraz religijnej, formującej od wieków wiernych Kościoła Rzymskiego.
Już w czwartek 11 kwietnia spotykamy się w Warszawie, by zaprotestować przeciwko zbrodniczej polityce tzw. „koalicji 13 grudnia”. Mowa o czterech nieludzkich i łamiących konstytucję projektach ustaw, pozwalających na zabijanie poczętych dzieci. Polacy nie mogą milczeć, gdy politycy próbują legalizować zabijanie bezbronnych ludzi. Prosimy o przybycie na wyznaczone miejsce zbiórki oraz poinformowanie znajomych.