Polacy z Litwy stają w obronie pamięci o Księdzu Piotrze Skardze

2022-01-25 00:00:00
Polacy z Litwy stają w obronie pamięci o Księdzu Piotrze Skardze

Na kompromitujący pomysł władz Krakowa likwidacji pomnika Księdza Piotra Skargi zareagowali Polacy z Wileńszczyzny. W oświadczeniu Wspólnoty Miłosierdzia Bożego z siedzibą w Solecznikach na Wileńszczyźnie czytamy: Jako mieszkańcy Wileńszczyzny pamiętamy o zasługach księdza Piotra Skargi, który był pierwszym rektorem Akademii i Uniwersytetu Wileńskiego Towarzystwa Jezusowego. Nasza Wspólnota Miłosierdzia Bożego uważa, że dorobek życia księdza Piotra Skargi zasługuje na największy szacunek i pielęgnowanie pamięci o Nim, a nie likwidację miejsc upamiętniających tę wybitną w dziejach narodu polskiego postać.

 

Wspólnota Miłosierdzia Bożego to zasłużona organizacja charytatywna, pomagająca osobom ubogim i potrzebującym wsparcia w trudnych chwilach życia. Organizacja, działająca głównie w rejonie solecznickim, gdzie Polacy stanowią ponad 80 proc. mieszkańców, udziela pomocy socjalnej wielu osobom, niezależnie od ich pochodzenia, wiary, czy narodowości.

 

Warto przypomnieć, że żyjący w XVI wieku i na początku XVII wieku Ksiądz Piotr Skarga wielce zasłużył się także dla różnych dzieł charytatywnych – w Krakowie założył Bank Pobożnych, mający chronić przed lichwą, oraz Arcybractwo Miłosierdzia, najdłużej nieprzerwanie działającą organizację charytatywną w Polsce.

 

Upominając się o zachowanie pomnika Księdza Piotra Skargi w Krakowie działająca na Litwie Wspólnota Miłosierdzia Bożego wprost przywołuje ideową bliskość z dziełem wielkiego duchownego, zasłużonego także dla Litwy. W oświadczeniu Wspólnoty Miłosierdzia Bożego stwierdza się m.in.: Roztropny i gorąco miłujący Ojczyznę Kaznodzieja Narodu jest duchowym drogowskazem i dzisiaj, także dla takich wspólnot charytatywnych, jak nasze środowisko, czerpiących z Jego myśli i moralnych wskazówek w pracy na rzecz drugiego człowieka i państwa.

 

Swoje oświadczenie, podpisane przez Tadeusza Romanowskiego, przewodniczącego Wspólnoty Miłosierdzia Bożego z Solecznik na Wileńszczyźnie, organizacja ta kończy apelem do władz Krakowa: Pamiętając o wielkich zasługach Kaznodziei Narodu, apelujemy do władz Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa o odrzucenie idei likwidacji pomnika księdza Piotra Skargi i podjęcie działań służących godnemu pielęgnowaniu pamięci o duchownym zasłużonym dla Małopolski i Wileńszczyzny.

 

Ujawnienie w mediach krakowskich zamiaru likwidacji pomnika Kaznodziei Narodu na placu Św. Marii Magdaleny porusza coraz szersze kręgi ludzi nieobojętnych na pamięć o wielkich rodakach, pragnących szacunku dla tradycji i obrony wartości stanowiących fundament cywilizacji europejskiej.

 

Tym bardziej niezrozumiała jest kolejna próba usunięcia pomnika duchownego – patrioty, podejmowana zapewne z pobudek czysto ideologicznych. Dlaczego akurat teraz ten pomysł powrócił do agendy działań niektórych samorządowców i polityków związanych z lewicą?

 

Zapewne dlatego, że słowa ostrzeżenia o upadaniu Rzeczpospolitej, utracie suwerenności i braku zgodny w narodzie, jakimi ostrzegał Polaków kilka wieków temu wielki patriota i zrazem duchowny, są coraz bardziej aktualne i dzisiaj. W obliczu konfliktów wewnętrznych i rosnącego zagrożenia z zewnątrz dzieła życia Księdza Piotra Skargi powinny być wyznacznikiem kierunku naprawy tego, co jest niszczone przez zgubne wpływy amoralności i braku miłości do Ojczyzny.

 

Jeśli chcą się Państwo włączyć w akcję obrony monumentu upamiętniającego Księdza Piotra Skargę zachęcamy do włączenia się w działania podejmowane w tym celu. Jednym z nich jest zbiórka podpisów pod petycją w obronie obecności pomnika Księdza Piotra Skargi na placu Św. Marii Magdaleny przy Drodze Królewskiej w centrum Krakowa.

27 września 2023 r., wspominając 411. rocznicę śmierci naszego Patrona, delegacja Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi złożyła wieńce przy ołtarzu bocznym w kościele pw. św. Piotra i Pawła oraz pod pomnikiem tego wielkiego kapłana na placu św. Marii Magdaleny w Krakowie. Dziękując Bogu za owoce pracowitego i oddanego Kościołowi życia ks. Piotra Skargi sięgajmy jak najczęściej po mądrość płynącą z Jego dzieł. O zawartym w nich przekazie warto pamiętać szczególnie w trudnych momentach dla naszej Ojczyzny.
O losie kobiet, a w szczególności kobiet chrześcijańskich, w kręgu państw muzułmańskich opowie 5 października Konrad Ciempka. Spotkanie z dyrektorem krakowskiego biura Pomocy Kościołowi w Potrzebie, pod tytułem „Usłysz jej płacz”, w ramach Klubu „Polonia Christiana”, odbędzie się o godzinie 18.00 w „Miodosytni” przy ul. św. Wawrzyńca 6 na krakowskim Kazimierzu.
W środę 27 września przypada 411 rocznica odejścia z świata doczesnego ks. Piotra Skargi, wielkiego patrioty i kaznodziei narodu. W imieniu Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła oraz pod pomnikiem ks. Piotra Skargi w Krakowie wieńce od członków i sympatyków stowarzyszenia złożyli przedstawiciele zarządu.
Środowiska patriotyczne północnej Polski uczciły 81. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych. III Patriotyczny Turniej Piłkarski Pamięci Żołnierzy NSZ, uroczysta Msza Święta, Marsz Pamięci Żołnierzy NSZ ulicami elbląskiej starówki oraz konferencja popularno-naukowa i koncert patriotyczny były doskonalą okazją do wspominania polskich patriotów, których powinniśmy dzisiaj naśladować, szczególnie wobec prób anihilacji naszej tożsamości narodowej i wartości od wieków budujących polskość.
Wiceprezes SKCh im. Ks. Piotra Skargi i prezes Stowarzyszenia „Polonia Christiana” wziął udział w konferencji prasowej podsumowującej dotychczasowe prace komitetu „Kraków dla kierowców”, który zbiera podpisy pod obywatelską inicjatywą likwidacji tzw. strefy czystego transportu w Krakowie.