Polacy z Litwy stają w obronie pamięci o Księdzu Piotrze Skardze

2022-01-25 00:00:00
Polacy z Litwy stają w obronie pamięci o Księdzu Piotrze Skardze

Na kompromitujący pomysł władz Krakowa likwidacji pomnika Księdza Piotra Skargi zareagowali Polacy z Wileńszczyzny. W oświadczeniu Wspólnoty Miłosierdzia Bożego z siedzibą w Solecznikach na Wileńszczyźnie czytamy: Jako mieszkańcy Wileńszczyzny pamiętamy o zasługach księdza Piotra Skargi, który był pierwszym rektorem Akademii i Uniwersytetu Wileńskiego Towarzystwa Jezusowego. Nasza Wspólnota Miłosierdzia Bożego uważa, że dorobek życia księdza Piotra Skargi zasługuje na największy szacunek i pielęgnowanie pamięci o Nim, a nie likwidację miejsc upamiętniających tę wybitną w dziejach narodu polskiego postać.

 

Wspólnota Miłosierdzia Bożego to zasłużona organizacja charytatywna, pomagająca osobom ubogim i potrzebującym wsparcia w trudnych chwilach życia. Organizacja, działająca głównie w rejonie solecznickim, gdzie Polacy stanowią ponad 80 proc. mieszkańców, udziela pomocy socjalnej wielu osobom, niezależnie od ich pochodzenia, wiary, czy narodowości.

 

Warto przypomnieć, że żyjący w XVI wieku i na początku XVII wieku Ksiądz Piotr Skarga wielce zasłużył się także dla różnych dzieł charytatywnych – w Krakowie założył Bank Pobożnych, mający chronić przed lichwą, oraz Arcybractwo Miłosierdzia, najdłużej nieprzerwanie działającą organizację charytatywną w Polsce.

 

Upominając się o zachowanie pomnika Księdza Piotra Skargi w Krakowie działająca na Litwie Wspólnota Miłosierdzia Bożego wprost przywołuje ideową bliskość z dziełem wielkiego duchownego, zasłużonego także dla Litwy. W oświadczeniu Wspólnoty Miłosierdzia Bożego stwierdza się m.in.: Roztropny i gorąco miłujący Ojczyznę Kaznodzieja Narodu jest duchowym drogowskazem i dzisiaj, także dla takich wspólnot charytatywnych, jak nasze środowisko, czerpiących z Jego myśli i moralnych wskazówek w pracy na rzecz drugiego człowieka i państwa.

 

Swoje oświadczenie, podpisane przez Tadeusza Romanowskiego, przewodniczącego Wspólnoty Miłosierdzia Bożego z Solecznik na Wileńszczyźnie, organizacja ta kończy apelem do władz Krakowa: Pamiętając o wielkich zasługach Kaznodziei Narodu, apelujemy do władz Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa o odrzucenie idei likwidacji pomnika księdza Piotra Skargi i podjęcie działań służących godnemu pielęgnowaniu pamięci o duchownym zasłużonym dla Małopolski i Wileńszczyzny.

 

Ujawnienie w mediach krakowskich zamiaru likwidacji pomnika Kaznodziei Narodu na placu Św. Marii Magdaleny porusza coraz szersze kręgi ludzi nieobojętnych na pamięć o wielkich rodakach, pragnących szacunku dla tradycji i obrony wartości stanowiących fundament cywilizacji europejskiej.

 

Tym bardziej niezrozumiała jest kolejna próba usunięcia pomnika duchownego – patrioty, podejmowana zapewne z pobudek czysto ideologicznych. Dlaczego akurat teraz ten pomysł powrócił do agendy działań niektórych samorządowców i polityków związanych z lewicą?

 

Zapewne dlatego, że słowa ostrzeżenia o upadaniu Rzeczpospolitej, utracie suwerenności i braku zgodny w narodzie, jakimi ostrzegał Polaków kilka wieków temu wielki patriota i zrazem duchowny, są coraz bardziej aktualne i dzisiaj. W obliczu konfliktów wewnętrznych i rosnącego zagrożenia z zewnątrz dzieła życia Księdza Piotra Skargi powinny być wyznacznikiem kierunku naprawy tego, co jest niszczone przez zgubne wpływy amoralności i braku miłości do Ojczyzny.

 

Jeśli chcą się Państwo włączyć w akcję obrony monumentu upamiętniającego Księdza Piotra Skargę zachęcamy do włączenia się w działania podejmowane w tym celu. Jednym z nich jest zbiórka podpisów pod petycją w obronie obecności pomnika Księdza Piotra Skargi na placu Św. Marii Magdaleny przy Drodze Królewskiej w centrum Krakowa.

Krakowski Klub „Polonia Christiana” zaprasza na interesujące spotkanie z szefem redakcji popularnego magazynu rodzin katolickich „Przymierze z Maryją”. Bogusław Bajor to postać świetnie rozpoznawalna wśród ponad 200 tys. odbiorców tego pisma, jak również wśród Czytelników innych mediów wydawanych przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi.
22 stycznia 1863 roku Manifestem wydanym przez Tymczasowy Rząd Narodowy w Warszawie ogłoszono wybuch powstania przeciw Rosji. Na Litwie Polacy chwycili za oręż 1 lutego 1863 roku. Po upadku powstania, jesienią 1864 roku, carska Rosja zintensyfikowała działania rusyfikacyjne, zniesiona została autonomia Królestwa Polskiego, a represje polityczne i gospodarcze znacznie osłabiły pozycję Polaków na Litwie i Żmudzi oraz na obszarach dzisiejszej Białorusi i Ukrainy.
Siedemdziesiąt lat temu rozpoczął się proces kurii krakowskiej, który był brutalnym atakiem na Kościół Katolicki w Polsce, dokonanym z pobudek politycznych i mającym osłabić znaczenie Kościoła w komunistycznej Polsce. Niechlubną kartę zapisała wówczas część intelektualistów, którzy włączyli się w atak na duchownych i poparli represje komunistyczne.
Już w sobotę 28 stycznia 2023 r. na mieszkańców północno-zachodniej Polski czekać będzie atrakcja w postaci pokazów publicznych pierwszej odsłony serii „Władcy Świata”, poświęconej postaci Billa Gatesa. Jest to produkcja studia PCh24TV, której wyreżyserowania podjął się Piotr Relich. Twórca filmu będzie obecny na wszystkich tych pokazach.
W pułapkę ideologicznego, pseudoekologicznego szaleństwa wpadają kolejne miasta w Polsce. W ślad za Krakowem, teraz Warszawa, Wrocław i Rzeszów planują uderzyć w mieszkańców i przedsiębiorców, korzystających z samochodów. Kto i w jakim celu, poprzez tzw. strefy czystego transportu, chce zniszczyć gospodarkę i wyludnić miasta? Nie możemy się zgodzić na to szaleństwo, dlatego stworzyliśmy specjalny apel do prezydentów miast, który podpisać może każdy.