Polacy z Litwy stają w obronie pamięci o Księdzu Piotrze Skardze

2022-01-25 00:00:00
Polacy z Litwy stają w obronie pamięci o Księdzu Piotrze Skardze

Na kompromitujący pomysł władz Krakowa likwidacji pomnika Księdza Piotra Skargi zareagowali Polacy z Wileńszczyzny. W oświadczeniu Wspólnoty Miłosierdzia Bożego z siedzibą w Solecznikach na Wileńszczyźnie czytamy: Jako mieszkańcy Wileńszczyzny pamiętamy o zasługach księdza Piotra Skargi, który był pierwszym rektorem Akademii i Uniwersytetu Wileńskiego Towarzystwa Jezusowego. Nasza Wspólnota Miłosierdzia Bożego uważa, że dorobek życia księdza Piotra Skargi zasługuje na największy szacunek i pielęgnowanie pamięci o Nim, a nie likwidację miejsc upamiętniających tę wybitną w dziejach narodu polskiego postać.

 

Wspólnota Miłosierdzia Bożego to zasłużona organizacja charytatywna, pomagająca osobom ubogim i potrzebującym wsparcia w trudnych chwilach życia. Organizacja, działająca głównie w rejonie solecznickim, gdzie Polacy stanowią ponad 80 proc. mieszkańców, udziela pomocy socjalnej wielu osobom, niezależnie od ich pochodzenia, wiary, czy narodowości.

 

Warto przypomnieć, że żyjący w XVI wieku i na początku XVII wieku Ksiądz Piotr Skarga wielce zasłużył się także dla różnych dzieł charytatywnych – w Krakowie założył Bank Pobożnych, mający chronić przed lichwą, oraz Arcybractwo Miłosierdzia, najdłużej nieprzerwanie działającą organizację charytatywną w Polsce.

 

Upominając się o zachowanie pomnika Księdza Piotra Skargi w Krakowie działająca na Litwie Wspólnota Miłosierdzia Bożego wprost przywołuje ideową bliskość z dziełem wielkiego duchownego, zasłużonego także dla Litwy. W oświadczeniu Wspólnoty Miłosierdzia Bożego stwierdza się m.in.: Roztropny i gorąco miłujący Ojczyznę Kaznodzieja Narodu jest duchowym drogowskazem i dzisiaj, także dla takich wspólnot charytatywnych, jak nasze środowisko, czerpiących z Jego myśli i moralnych wskazówek w pracy na rzecz drugiego człowieka i państwa.

 

Swoje oświadczenie, podpisane przez Tadeusza Romanowskiego, przewodniczącego Wspólnoty Miłosierdzia Bożego z Solecznik na Wileńszczyźnie, organizacja ta kończy apelem do władz Krakowa: Pamiętając o wielkich zasługach Kaznodziei Narodu, apelujemy do władz Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa o odrzucenie idei likwidacji pomnika księdza Piotra Skargi i podjęcie działań służących godnemu pielęgnowaniu pamięci o duchownym zasłużonym dla Małopolski i Wileńszczyzny.

 

Ujawnienie w mediach krakowskich zamiaru likwidacji pomnika Kaznodziei Narodu na placu Św. Marii Magdaleny porusza coraz szersze kręgi ludzi nieobojętnych na pamięć o wielkich rodakach, pragnących szacunku dla tradycji i obrony wartości stanowiących fundament cywilizacji europejskiej.

 

Tym bardziej niezrozumiała jest kolejna próba usunięcia pomnika duchownego – patrioty, podejmowana zapewne z pobudek czysto ideologicznych. Dlaczego akurat teraz ten pomysł powrócił do agendy działań niektórych samorządowców i polityków związanych z lewicą?

 

Zapewne dlatego, że słowa ostrzeżenia o upadaniu Rzeczpospolitej, utracie suwerenności i braku zgodny w narodzie, jakimi ostrzegał Polaków kilka wieków temu wielki patriota i zrazem duchowny, są coraz bardziej aktualne i dzisiaj. W obliczu konfliktów wewnętrznych i rosnącego zagrożenia z zewnątrz dzieła życia Księdza Piotra Skargi powinny być wyznacznikiem kierunku naprawy tego, co jest niszczone przez zgubne wpływy amoralności i braku miłości do Ojczyzny.

 

Jeśli chcą się Państwo włączyć w akcję obrony monumentu upamiętniającego Księdza Piotra Skargę zachęcamy do włączenia się w działania podejmowane w tym celu. Jednym z nich jest zbiórka podpisów pod petycją w obronie obecności pomnika Księdza Piotra Skargi na placu Św. Marii Magdaleny przy Drodze Królewskiej w centrum Krakowa.

Gdy 16 lat temu na ulice Warszawy wyruszył pierwszy „Marsz dla Życia i Rodziny” trudno byłoby uwierzyć, że w polskich miastach może dojść do masowych wystąpień zwolenników zabijania dzieci poczętych, że plakaty broniące życia poczętego będą dewastowane, a w mediach będą królować permisywne postawy i ataki na chrześcijaństwo. Dlatego po sukcesach tegorocznych pokojowych demonstracji na ulicach polskich miast nie możemy przerywać walki o przetrwanie rodzin i wartości cementujących nasz naród od ponad tysiąca lat. W obronie cywilizacji życia liczy się każdy umysł i każda para rąk.
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi nie zapomina o swoim Czcigodnym Patronie. W przypadającą na dzień 27 września rocznicę śmierci Sługi Bożego Księdza Piotra Skargi delegacja Stowarzyszenia na czele z prezesem Sławomirem Olejniczakiem złożyła wieńce z kwiatów pod pomnikiem ks. Piotra Skargi oraz przy Jego sarkofagu.
W naszym krakowskim Marszu dla Życia i Rodziny zdecydowanie warto pójść – dla siebie, dla bliskich, a przede wszystkim - dla naszych dzieci i wnuków. Jeśli jednak ktoś jeszcze zastanawia się nad uczestnictwem w tym patriotycznym święcie rodzin, które rozpocznie się już w niedzielę 25 września o godz. 12 na Placu Matejki, poniższe argumenty rozwieją wszelkie wątpliwości.
Nie ma porządku społecznego bez pełnego miłości życia rodzinnego. Nie ma zdrowych relacji w rodzinie bez oparcia się o wartości cywilizacji życia. Jej wrogowie negują prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, prawo do wolności i do własności prywatnej, warunkującej wolność. Dlatego do udziału w Marszach dla Życia i Rodziny zachęcają znani obrońcy cywilizacji chrześcijańskiej. Pamiętajmy – idąc w niedzielę 25 września w VIII Marszu dla Życia i Rodziny w Krakowie okazujemy nasze wsparcie dla walki o zachowanie normalności w rodzinach, w narodzie i w Ojczyźnie.
W dniu 13 września 2022 r. redakcja portalu PCh24.pl, którego wydawcą jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, uzyskała informację o jednostronnej decyzji pracowników spółki zależnej Google LLC o zablokowaniu na siedem dni kanału PCh24TV – Polonia Christiana na platformie YouTube. Zarząd Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wyraża stanowczy protest wobec powtarzających się ze strony pracowników serwisu YouTube praktyk cenzorskich, które w rażący sposób łamią konstytucyjną zasadę wolności słowa, obowiązującą wszystkie funkcjonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środki społecznego przekazu.