Polacy z Litwy stają w obronie pamięci o Księdzu Piotrze Skardze

2022-01-25
Polacy z Litwy stają w obronie pamięci o Księdzu Piotrze Skardze

Na kompromitujący pomysł władz Krakowa likwidacji pomnika Księdza Piotra Skargi zareagowali Polacy z Wileńszczyzny. W oświadczeniu Wspólnoty Miłosierdzia Bożego z siedzibą w Solecznikach na Wileńszczyźnie czytamy: Jako mieszkańcy Wileńszczyzny pamiętamy o zasługach księdza Piotra Skargi, który był pierwszym rektorem Akademii i Uniwersytetu Wileńskiego Towarzystwa Jezusowego. Nasza Wspólnota Miłosierdzia Bożego uważa, że dorobek życia księdza Piotra Skargi zasługuje na największy szacunek i pielęgnowanie pamięci o Nim, a nie likwidację miejsc upamiętniających tę wybitną w dziejach narodu polskiego postać.

 

Wspólnota Miłosierdzia Bożego to zasłużona organizacja charytatywna, pomagająca osobom ubogim i potrzebującym wsparcia w trudnych chwilach życia. Organizacja, działająca głównie w rejonie solecznickim, gdzie Polacy stanowią ponad 80 proc. mieszkańców, udziela pomocy socjalnej wielu osobom, niezależnie od ich pochodzenia, wiary, czy narodowości.

 

Warto przypomnieć, że żyjący w XVI wieku i na początku XVII wieku Ksiądz Piotr Skarga wielce zasłużył się także dla różnych dzieł charytatywnych – w Krakowie założył Bank Pobożnych, mający chronić przed lichwą, oraz Arcybractwo Miłosierdzia, najdłużej nieprzerwanie działającą organizację charytatywną w Polsce.

 

Upominając się o zachowanie pomnika Księdza Piotra Skargi w Krakowie działająca na Litwie Wspólnota Miłosierdzia Bożego wprost przywołuje ideową bliskość z dziełem wielkiego duchownego, zasłużonego także dla Litwy. W oświadczeniu Wspólnoty Miłosierdzia Bożego stwierdza się m.in.: Roztropny i gorąco miłujący Ojczyznę Kaznodzieja Narodu jest duchowym drogowskazem i dzisiaj, także dla takich wspólnot charytatywnych, jak nasze środowisko, czerpiących z Jego myśli i moralnych wskazówek w pracy na rzecz drugiego człowieka i państwa.

 

Swoje oświadczenie, podpisane przez Tadeusza Romanowskiego, przewodniczącego Wspólnoty Miłosierdzia Bożego z Solecznik na Wileńszczyźnie, organizacja ta kończy apelem do władz Krakowa: Pamiętając o wielkich zasługach Kaznodziei Narodu, apelujemy do władz Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa o odrzucenie idei likwidacji pomnika księdza Piotra Skargi i podjęcie działań służących godnemu pielęgnowaniu pamięci o duchownym zasłużonym dla Małopolski i Wileńszczyzny.

 

Ujawnienie w mediach krakowskich zamiaru likwidacji pomnika Kaznodziei Narodu na placu Św. Marii Magdaleny porusza coraz szersze kręgi ludzi nieobojętnych na pamięć o wielkich rodakach, pragnących szacunku dla tradycji i obrony wartości stanowiących fundament cywilizacji europejskiej.

 

Tym bardziej niezrozumiała jest kolejna próba usunięcia pomnika duchownego – patrioty, podejmowana zapewne z pobudek czysto ideologicznych. Dlaczego akurat teraz ten pomysł powrócił do agendy działań niektórych samorządowców i polityków związanych z lewicą?

 

Zapewne dlatego, że słowa ostrzeżenia o upadaniu Rzeczpospolitej, utracie suwerenności i braku zgodny w narodzie, jakimi ostrzegał Polaków kilka wieków temu wielki patriota i zrazem duchowny, są coraz bardziej aktualne i dzisiaj. W obliczu konfliktów wewnętrznych i rosnącego zagrożenia z zewnątrz dzieła życia Księdza Piotra Skargi powinny być wyznacznikiem kierunku naprawy tego, co jest niszczone przez zgubne wpływy amoralności i braku miłości do Ojczyzny.

 

Jeśli chcą się Państwo włączyć w akcję obrony monumentu upamiętniającego Księdza Piotra Skargę zachęcamy do włączenia się w działania podejmowane w tym celu. Jednym z nich jest zbiórka podpisów pod petycją w obronie obecności pomnika Księdza Piotra Skargi na placu Św. Marii Magdaleny przy Drodze Królewskiej w centrum Krakowa.

Rośnie lista miejscowości, w których w niedzielę 15 maja odbędą się Procesje Różańcowe za Polskę. Dzień organizacji procesji łączy dwa ważne święta – w sobotę 14 maja przypada w tym roku święto Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, poniedziałek 16 maja to dzień liturgicznego wspomnienia św. Andrzeja Boboli, męczennika i patrona Polski.
- Chwilę przed atakiem Rosji na Ukrainę, na Ukrainie wprowadzono prawo niereglamentowania i nierejestrowania broni. Taka legislacja jest potrzebna również w naszym kraju, póki ryzyko wojny nie jest bezpośrednie. Jeśli będziemy ją planować na ostatnią chwilę, to ona obywatelom nie pomoże – mówił Jacek Hoga na łamach portalu „Siódma9.pl”. Spotkanie z prezesem Fundacji Ad Arma w ramach Klubów „Polonia Christiana” odbędzie się w czwartek 19 maja w Krakowie.
Czy władze samorządowe, szczególnie w dużych miastach, przy wydawaniu milionów złotych z lokalnych budżetów biorą pod uwagę potrzeby i opinie mieszkańców? Takie pytanie rodzi się po analizie raportu „Gdzie naprawdę potrzebna jest zieleń?” opracowanego na podstawie badania opinii, które zrealizowało Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Udostępniamy Państwu pełną wersję raportu, w którym mieszkańcy Małopolski poddali głębokiej krytyce poczynania władz Krakowa.
Zieleń na zabetonowanych blokowiskach czy posadzenie drzewa na zabytkowym placu Starego Miasta? Zakup sprzętu dla szpitali czy kolejna droga i niekonieczna przebudowa przestrzeni publicznej? Co sądzą mieszkańcy Krakowa oraz osoby czujące związek z Krakowem o polityce władz miasta w zakresie urządzania terenów zielonych i rekreacyjnych? O tym zostaną poinformowani dziennikarze podczas briefiengu pod Urzędem Miasta Krakowa już 12 maja o godzinie 12.00.
Pod koniec kwietnia przedstawiciele Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi udali się do klasztoru sióstr augustianek w Krakowie na spotkanie z wyjątkowymi gośćmi. Przez kilka dni przebywała tu bowiem delegacja z Cascii, na czele z ojcem Luciano De Michieli’m, rektorem sanktuarium św. Rity i burmistrzem miasta Mario De Carolis’em. Oficjele docenili wkład Stowarzyszenia w propagowanie kultu św. Rity, przekazując na ręce naszych przedstawicieli piękne upominki.