„Przybądź, Duchu Święty, pocieszycielu” – szczególna kampania na trudny czas

styczeń 2021
„Przybądź, Duchu Święty, pocieszycielu” – szczególna kampania na trudny czas

„Przybądź, Duchu Święty, pocieszycielu” – szczególna kampania na trudny czas

Rok 2021 wielu ludzi powitało ze strachem i niepewnością. Dlatego Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi wkroczyło w Nowy Rok z bardzo ważną kampanią „Przybądź, Duchu Święty, pocieszycielu”. Na ten trudny czas tzw. pandemii, obostrzeń i kryzysów Polacy otrzymali szczególną pociechę i duchowe wsparcie, przypomnienie o największym Pocieszycielu rodzaju ludzkiego, Duchu Świętym.

„Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie” – tak pisze o Nim Ewangelista Jan w rozdziale 15, werset 26. Trzecia osoba Trójcy Przenajświętszej jest najbardziej tajemniczą i najmniej znaną osobą Boską, a przecież zesłał nam Go sam Bóg Ojciec, aby nas uświęcał, oświecał, umacniał i pocieszał.

Tego Ducha Świętego Pan obiecał nam posłać jako Pocieszyciela, aby nas przygotował dla Boga. Jak bez wody nie da się zaczynić suchej mąki i wyrobić z niej jednego ciasta i jednego chleba, tak i my nie możemy stać się jedno w Jezusie Chrystusie bez wody, która przychodzi z Nieba. Jak zeschnięta ziemia nie wyda plonu bez wilgoci, tak my, którzy byliśmy suchym drzewem, nie wydalibyśmy owoców życia bez deszczu zesłanego z woli Niebios - tak pisał o Nim św. Ireneusz z Lyonu w dziele „Przeciw herezjom. Z kolei papież św. Jan Paweł II tak tłumaczył Jego rolę w życiu chrześcijanina: Duch Święty, zjednoczony tajemniczą więzią Boskiej komunii z Odkupicielem człowieka, stanowi o ciągłości Jego dzieła: z Niego bierze i wszystkim przekazuje, chodząc nieustannie w dzieje świata poprzez serce człowieka. Tutaj staje się On — jak głosi liturgiczna Sekwencja z uroczystości Zielonych Świąt — prawdziwym Ojcem ubogich, Dawcą darów i Światłością sumień. Staje się słodkim Gościem dusz, którego Kościół nieustannie wita na progu wewnętrznej tajemnicy każdego człowieka. Przynosi On bowiem ochłodzenie i odpoczniecie wśród trudów, wśród pracy ludzkich rąk i umysłów. Przynosi odpoczynek i ulgę pośród spiekoty dnia, wśród niepokojów, walk i zagrożeń każdej epoki. Przynosi wreszcie pociechę wówczas, gdy serce ludzkie płacze i doświadcza pokusy rozpaczy („Dominum et Vivificantem”).

Broszurę pt. „Pocieszycielem jesteś zwan” o tym wyjątkowym towarzyszu w naszej drodze do Nieba oraz obrazek z Aktem poświęcenia się Duchowi Świętemu wysłaliśmy do 230 000 polskich domów. Jak zwykle, nie byłoby to możliwe bez wsparcia naszych Przyjaciół i Darczyńców, za które serdecznie dziękujemy!

Zobacz inne kampanie Stowarzyszenia i Instytutu