Siódma edycja kampanii „Ofiarujmy św. Ricie 12 000 róż!”

listopad 2021
Siódma edycja kampanii „Ofiarujmy św. Ricie 12 000 róż!”

Siódma edycja kampanii „Ofiarujmy św. Ricie 12 000 róż!”

To już siódmy raz udało nam się ozdobić Sanktuarium św. Rity w Cascii tysiącem róż! Darczyńcy Stowarzyszenia Księdza Piotra Skargi nie ustają w wysiłkach, aby zrealizować nasz plan, którym jest upiększanie grobu św. Rity i głównego miejsca jej kultu przez cały rok, miesiąc w miesiąc, tak aby łącznie 12 000 ulubionych kwiatów włoskiej mniszki trafiło do jej najważniejszego kościoła.

Jak zwykle w ostatni czwartek miesiąca, który tym razem wypadł 25 listopada, nasi włoscy przyjaciele z radością przyjęli dar od polskich czcicieli św. Rity. Cztery duże okrągłe bukiety zostały umieszczone na ziemi, przy rogach kamiennego sarkofagu św. Rity, a dwa, trochę mniejsze, na samym sarkofagu, od strony ławek z modlącymi się ludźmi. Ponadto cztery podłużne bukiety ozdobiły wszystkie ściany sarkofagu, rozmieszczone nad pięknymi płaskorzeźbami ze scenami biblijnymi.

Ostatni, najbardziej wystawny bukiet, z tradycyjną już biało-czerwoną wstęgą z nazwą naszego Stowarzyszenia został umieszczony na ziemi przed grobowcem, tak aby miejscowi Włosi oraz pielgrzymi z różnych krajów wiedzieli, skąd pochodzą tak zagorzali Czciciele św. Rity, którzy już siódmy miesiąc z rządu przystrajają miejsce spoczynku jej doczesnych szczątków aż tysiącem róż!