Nasze kampanie
 
„Solidarni z nienarodzonymi"

Mimo że Sejm RP nie wprowadził do konstytucji zapisu gwarantującego prawo do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi nadal będzie prowadziło akcję „Solidarni z nienarodzonymi". W odpowiedzi na naszą dotychczasową kampanię do marszałka Sejmu wpłynęło ponad 500 tysięcy apeli o wprowadzenie tego zapisu do konstytucji. Ponadto w ramach tej akcji do wielu polskich domów trafiła również broszura Różaniec w obronie życia z rozważaniami Ojca Świętego Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae, jak również książka 50 pytań i odpowiedzi o aborcji. To bardzo ważny głos w debacie publicznej dotyczącej ochrony życia. Więcej na stronie www.nienarodzeni.org.pl.

Spis treści:
UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!