Stańmy w obronie ks. Piotra Skargi!

Reakcją środowisk patriotycznych na skandaliczną próbę usunięcia pomnika ks. Skargi z przestrzeni publicznej jest powołanie Społecznego Komitetu Obrony Pomnika Księdza Piotra Skargi, który zaprasza na najbliższą niedzielę 6 lutego do Krakowa na Mszę Św. w intencji beatyfikacji ks. Piotra Skargi. Spotykamy się o godz. 12:30 w Kościele pw. św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej. Po nabożeństwie publiczny Różaniec za Ojczyznę pod pomnikiem tego zasłużonego dla Polski duchownego.

 

Akcja w obronie obecności pomnika księdza Piotra Skargi w centrum Krakowa została zapoczątkowana jesienią 2021 roku. Na ujawnioną przez media krakowskie informację o powrocie władz Krakowa do pomysłu usunięcia monumentu Kaznodziei Narodu z placu Św. Marii Magdaleny Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi przyjęło oświadczenie, w którym stwierdzono m.in.: W historii naszej Ojczyzny Ksiądz Piotr Skarga zapisał się jako wielki patriota oraz niestrudzony obrońca Kościoła i Ojczyzny. Wyrazem uznania jego postawy i świętości życia jest trwający obecnie proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Księdza Piotra Skargi. Zachowanie obecności w przestrzeni publicznej Krakowa tak ważnej w dziejach Polski Postaci powinno być patriotycznym obowiązkiem nie tylko władz miasta, mającego wyjątkowe znaczenie dla naszego dziedzictwa narodowego, ale każdego Polaka i mieszkańca Krakowa.

 

Brak reakcji władz Krakowa przyczynił się do wystosowania przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi listu otwartego do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego z wnioskiem o przyjęcie rozwiązania nie wywołującego niepotrzebnego konfliktu społecznego i odwołującego się do doświadczeń wielu miast z dużą częścią zabudowy zabytkowej. W liście otwartym do prezydenta Krakowa stwierdzono: Jako Stowarzyszenie, którego Patronem jest Ksiądz Piotr Skarga, chcemy przekazać Panu Prezydentowi nasz stanowczy sprzeciw wobec podjęcia kolejnej próby rugowania z przestrzeni publicznej statuy upamiętniającej Postać, która tak pozytywnie zapisała się w dziejach naszego narodu.

Uważamy, że usunięcia pomnika z Placu Świętej Marii Magdaleny nie uzasadniają pseudoekologiczne argumenty o konieczności wprowadzenia elementów zieleni w zabytkową strukturę miasta. Jesteśmy przekonani, że przy wykazaniu dobrej woli zawsze można znaleźć rozwiązanie, w którym zieleń miejska doskonale komponuje się z innymi elementami architektury, także z pomnikami. Wystarczy sięgnąć do rozwiązań wdrożonych w miastach o zabytkowej substancji miejskiej w Europie i na świecie.

 

Równie zdecydowane opinie wypowiadało wiele osób, cieszących się autorytetem w świecie kultury i nauki. O tym, jaką postawę wobec wielkich Polaków powinny przyjąć władze dawnej stolicy Polski prof. Zenon Piech mówił: Jeśli są takie miejsca, w których pamięć o Piotrze Skardze powinna być szczególnie kultywowana, to jest to właśnie Kraków oraz Wilno. Rezygnacja z tego pomnika lub jego przesunięcie w inne miejsce oznaczałyby odwrócenie się władz miejskich od staropolskiej kultury i tradycji, których Kraków powinien być strażnikiem. 

 

Na wieść o nieakceptowalny pomysł likwidacji pomnika Księdza Piotra Skargi środowisk krakowskiej lewicy zareagowali także Polacy z Wileńszczyzny: Jako mieszkańcy Wileńszczyzny pamiętamy o zasługach księdza Piotra Skargi, który był pierwszym rektorem Akademii i Uniwersytetu Wileńskiego Towarzystwa Jezusowego. Nasza Wspólnota Miłosierdzia Bożego uważa, że dorobek życia księdza Piotra Skargi zasługuje na największy szacunek i pielęgnowanie pamięci o Nim, a nie likwidację miejsc upamiętniających tę wybitną w dziejach narodu polskiego postać.

 

Sprzeciw wobec pomysłu środowisk krakowskiej lewicy zatacza coraz szersze kręgi, włączają się w tę akcję kolejne osoby, nie tylko z kraju. Nasza postawa wobec idei likwidacji pomnika Księdza Piotra Skargi powinna być jasnym sygnałem, że nie ma zgody na usuwanie z pamięci i z przestrzeni publicznej osób szczególnie zasłużonych dla Polski i dla zachowania zasad cywilizacji chrześcijańskiejw naszej części Europy.


Więcej o Społecznym Komitecie Obrony Pomnika Ks. Piotra Skargi przeczytają Państwo w tym artykule

https://www.piotrskarga.pl/oto-spoleczny-komitet-obrony-pomnika-ksiedza-piotra-skargi--te-nazwiska-mowia-wiele,15677,i.html

Więcej informacji o wydarzeniach planowanych na 6 lutego 2022 r.:

https://www.piotrskarga.pl/walczymy-o-ksiedza-skarge--walczymy-o-polske-%E2%80%93-juz-w-niedziele-w-krakowie-pelna-mobilizacja-,15678,i.html

W niedzielę 6 lutego po Mszy Św. w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Księdza Piotra Skargi odprawiona została modlitwa różańcowa pod pomnikiem Kaznodziei Narodu. Podczas spotkania na placu Św. Marii Magdaleny apelowano do władz Krakowa o porzucenie planu likwidacji pomnika oraz o pozostawienie pomnika w miejscu, w którym stoi on obecnie.
Polska należy do najszybciej ateizujących się społeczeństw. Czy Kościół ma drogę wyjścia z tego kryzysu? Zobacz dyskusję w PCh24TV z udziałem Pawła Lisickiego i Grzegorza Górnego. Program prowadzi redaktor naczelny PCh24.pl i PCh24TV Krystian Kratiuk
Zapraszamy do obejrzenia rekolekcji adwentowych przygotowanych na ten wyjątkowy czas. Co się wydarzy w twoim życiu przed Sądem Ostatecznym? Rekolekcje Adwentowe 2021 z Ojcem Janem Strumiłowskim na kanale PCh24TV.
Czym innym jest tolerancja dla osób odmiennych upodobaniach, a czym innym nadanie im prawa do pouczania wspólnot wiernych. Czy droga synodalna ma oznaczać zdawanie się na to, że ludzie, którzy postawili się poza Kościołem, zaproponują receptę na wzmocnienie Kościoła i jego odnowę moralną?
Rozmowa PCh24TV o ważnych aspektach życia Kościoła w XXI wieku. Dla ludzi wierzących to czas na postawienie pytania o możliwość i sposób odnowy wiary.