Uzdrowienie Chorych. Maryja - Święci - Cuda

styczeń 2019
Uzdrowienie Chorych. Maryja - Święci - Cuda

Uzdrowienie Chorych. Maryja - Święci - Cuda

Matka Boża Salus Infirmorum, czyli Uzdrowienie Chorych to niezwykły rodzaj tytułu, jakim Kościół od XVI wieku czci Maryję. Lekarka wszystkich chorób, Nadzieja chorych i cierpiących ma swoje centralne miejsce kultu w Rzymie, gdzie w kościele pw. św. Marii Magdaleny znajduje się cudami słynący obraz. Ten kult Instytut propaguje od 2016 roku. 

 

Początkowo broszura autorstwa Michała Wikła i Bogusława Bajora wraz z poświęconymi przez kapłana wizerunkami Matki Bożej Uzdrowienie Chorych trafiła tylko do Przyjaciół i Darczyńców Instytutu. Mieli oni możliwość zapisania na specjalnej karcie swoich próśb i podziękowań do Maryi, które zostały dostarczone przez pracowników Instytutu do kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Rzymie. Tam też została odprawiona Msza Święta za uczestników akcji.


Kampania cieszy się tak dużą popularnością, że trwa do dziś. W 2017 roku Instytut postanowił wyjść poza krąg swoich Korespondentów i dotrzeć z kultem Uzdrowienia Chorych do większej liczby Polaków. Broszura powiększyła się o kilkadziesiąt stron i zamieniła w książkę o tytule Uzdrowienie Chorych. Maryja – Święci – Cuda. Publikacja została uzupełniona o biografie świętych wspomożycieli w chorobie – m. in. św. Jana Bożego, założyciela zakonu bonifratrów, św. Dymfnę, patronkę chorych psychicznie czy św. Peregryna, ratującego od nowotworów. Książka zawiera także leksykon innych świętych wspomożycieli oraz zbiór modlitw. Publikację można zamówić wraz z różańcem i wizerunkiem Matki Bożej Uzdrowienie Chorych na stronie www.Uzdrowienie-Chorych.pl.

 

Akcja ta cieszy się poparciem rektora Kościoła św. Marii Magdaleny w Rzymie, który napisał w liście dołączanym do książki: „Zawierzając się Maryi Salus Infirmorum, wielu chorych może odzyskać zdrowie lub otrzymać łaski niezbędne do tego, aby mężnie i z ufnością w Bożą pomoc stawić czoło swej chorobie”.