Wyrzućmy konwencję gender z Polski - petycja do władz

styczeń 2019
Wyrzućmy konwencję gender z Polski - petycja do władz

Wyrzućmy konwencję gender z Polski - petycja do władz

Niebezpieczna dla polskich rodzin i szkodliwa dla porządku prawnego konwencja stambulska obowiązuje w Polsce niezmiennie od 2015 roku. Za jej przyjęcie odpowiadają politycy PO-PSL, a ratyfikacji dokumentu dokonał jeszcze prezydent Bronisław Komorowski. Pomimo wielu publicznie składanych obietnic w sprawie wypowiedzenia traktatu, politycy PiS nie podjęli dotąd żadnej inicjatywy w tej sprawie. Nasza akcja to apel o przerwanie bierności wobec tego narastającego zagrożenia.

 

Petycję kierujemy do premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezesa rządzącego ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Domagamy się w niej spełnienia obietnicy złożonej milionom wyborców w sprawie genderowej konwencji stambulskiej - konwencji, której wdrażania w polskich szkołach pilnują obecnie instytucje międzynarodowe.

 

Biorąc pod uwagę, iż polskie władze mają wszystkie polityczne środki do tego, by sprawnie wypowiedzieć konwencję, do tej pory nie uczyniono nawet pierwszego kroku w sprawie. Tymczasem, coraz powszechniejszą praktyką stają się organizowane w publicznych szkołach "tęczowe piątki" oraz lekcje z tzw. "mowy nienawiści", które pod niewinnie brzmiącymi nazwami służą deprawowaniu dzieci i młodzieży na modłę skrajnie lewicowych ideologii. Oficjalna nazwa konwencji stambulskiej - poprzez odniesienie do problematyki przeciwdziałania przemocy - także wywołuje dezorientację i dezinformację wśród obywateli. Jednakże to właśnie temat "ochrony praw kobiet", bardzo zdecydowanie zabezpieczonych w polskim ustawodawstwie - stał się kamuflażem dla implementacji w Polsce elementów ideologii gender i postulatów radykalnej lewicy feministycznej.

 

W tym kontekście inicjatywa Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi urasta do rangi kluczowej sprawy - dotyczącej przyszłości polskich dzieci i naszego narodu. W naszej petycji apelujemy o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu wypowiedzenie szkodliwej konwencji, a więc przesłanie przez rząd stosownego wniosku do parlamentu, a następnie przekazanie sprawy do prezydenta Andrzeja Dudy, który również krytykuje ów traktat. 

 

Petycję można wciąż podpisać na stronie ZatrzymajGender.pl. Do końca stycznia 2019 roku uczyniło tak 25 tysięcy osób.

Zobacz inne kampanie Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi