XIII Kongres Konserwatywny: Prześladowanie i męczeństwo chrześcijan we współczesnym świecie

październik 2016
XIII Kongres Konserwatywny: Prześladowanie i męczeństwo chrześcijan we współczesnym świecie

XIII Kongres Konserwatywny: Prześladowanie i męczeństwo chrześcijan we współczesnym świecie

Październik to miesiąc, w którym z inicjatywy Instytutu Ks. Piotra Skargi organizowany jest rokrocznie Kongres Konserwatywny. W roku 2016 impreza ta została zorganizowana już po raz trzynasty. 15 października na Zamku Królewskim w Niepołomicach licznie zgromadzili się katolicy i konserwatyści z całego kraju, by wziąć udział w spotkaniu, którego przewodnie hasło brzmiało: Prześladowanie i męczeństwo chrześcijan we współczesnym świecie.

Otwierając Kongres, prezes Instytutu Sławomir Olejniczak zauważył, że dziś najbardziej rzucają się w oczy krwawe akty wrogości wobec chrześcijan. Są one widoczne przede wszystkim w krajach islamskich i komunistycznych. Istnieją jednak również prześladowania, których sprawcy nie uciekają się do przelewu krwi. Takie represje są niekiedy nawet bardziej przewrotne i bywa, że stanowią większe zagrożenie dla ludzkiej duszy. W obydwu przypadkach człowiek staje przed koniecznością jasnego opowiedzenia się – po stronie Pana Jezusa lub przeciw Niemu.

- W prześladowaniach bezkrwawych bardzo często mamy do czynienia ze swoistym kulturkampfem: wypieraniem zasad chrześcijańskich, fundamentów naszej cywilizacji z życia społecznego, z przestrzeni publicznej – mówił prezes Sławomir Olejniczak. Gospodarz Kongresu przypomniał, że ów wielowiekowy proces został trafnie opisany przez prof. Plinia Corréę de Oliveira.

Po słowie wstępnym uczestnicy wysłuchali wykładów: José Antonio Urety z chilijskiego Stowarzyszenia TFP, pt. Nietolerancja tolerancyjnych – przejawy prześladowań chrześcijan w krajach zachodnich; mecenasa Jerzego Kwaśniewskiego, prezesa Instytutu Ordo Iuris: Organizacje międzynarodowe jako środek nacisku na ład społeczny i konstytucyjny; ks. Guya Pagèsa z Francji: Islamizacja Europy jest karą za apostazję oraz ks. dr. Marcina Dąbrowskiego z organizacji „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, który przedstawił Raport o prześladowaniu i męczeństwie chrześcijan w krajach islamskich.

Tradycyjnie podczas Kongresu wręczono Nagrody im. Księdza Skargi. Tym razem Zarząd Instytutu wyróżnił nią zasłużonych obrońców dzieci nienarodzonych: prof. Bogdana Chazana i Jacka Kotulę. Z zainteresowaniem została także przyjęta przez uczestników premiera poświęconego przejawom wrogości wobec współczesnego Kościoła filmu pt. Nienawiść.

Kongres zakończył koncert muzyki klasycznej.

Więcej informacji o Kongresie można znaleźć na portalu PCh24.pl.