XIV Kongres Konserwatywny 2017: Pięć wieków walki z Kościołem

październik 2017
XIV Kongres Konserwatywny 2017: Pięć wieków walki z Kościołem

XIV Kongres Konserwatywny 2017: Pięć wieków walki z Kościołem

7 października 2017 roku po raz czternasty na zaproszenie Instytutu Księdza Piotra Skargi do Zamku Królewskiego w Niepołomicach zjechali katolicy z Polski oraz goście z innych krajów świata, którym leży na sercu obrona cywilizacji chrześcijańskiej.

Temat tegorocznego spotkania: „Pięć wieków walki z Kościołem”, łączy się ściśle z przypadającymi w obecnym roku rocznicami: 100-lecia rewolucji komunistycznej w Rosji, trzechsetlecia ujawnienia się masonerii oraz 500-lecia wybuchu rewolty protestanckiej.

Jako pierwszy wykład poświęcony buntowi Lutra i jego skutkom wygłosił prof. Grzegorz Kucharczyk. Potem głos zabrał członek chilijskiego Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP) José Antonio Ureta, który mówił o antykatolickim ostrzu rewolucji francuskiej. Wystąpienie reżysera Grzegorza Brauna poświęcone było tematowi jego nowego filmu pt. Luter i rewolucja protestancka (fragmenty obrazu zostały zaprezentowane podczas kongresu). Następny prelegent, redaktor naczelny portalu PCh24.pl Piotr Doerre, omówił główne idee i konsekwencje rewolucji bolszewickiej. Ostatni wykład poświęcony tendencjom rewolucyjnym we współczesnym świecie wygłosił Valdis Grinsteins (TFP).

 

 Więcej o tej inicjatywie Instytutu Ks. Piotra Skargi można przeczytać na portalu PCh24.pl.