XVII Kongres Konserwatywny. Część pierwsza: Kryzys Kościoła jako owoc rewolucji antychrześcijańskiej

Kongres Konserwatywny, tak jak i wiele innych transmisji, nie powstałby bez ofiarności Darczyńców. Serdecznie prosimy o wsparcie dla tych działań: 

piotrskarga.pl/wesprzyj  

 

Przedstawiamy Państwu pełny zapis pierwszego dnia XVII Kongresu Konserwatywnego, który zorganizowaliśmy pod hasłem „Kryzys w Kościele. Źródła, skutki, nadzieja odnowy”. Całe wydarzenie odbyło się w formule online.


W panelu pierwszym, który premierowo wyemitowaliśmy w sobotę 30 stycznia 2021 r., udział wzięli: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, red. Paweł Lisicki oraz red. Krystian Kratiuk. Referaty naszych gości dotykały tematu: Kryzys Kościoła jako owoc rewolucji antychrześcijańskiej.

 

Prowadzący Fundację im. Brata Alberta ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski to osoba świetnie znana w mediach katolickich i rozpoznawalna także wśród polskich wiernych. Wielokrotnie nie bał się zabierać głosu w sprawach drażliwych bądź kontrowersyjnych. Swoje wystąpienie na Kongresie podzielił on na kilka części, w każdej z nich wychodząc od zagadnień ogólnych po problemy szczegółowe. Starał się też podsumować poruszane kwestie pewnymi wnioskami.

 

- Mamy dramatyczne załamanie się wśród młodych. Patrzę na księży odchodzących po roku, po dwóch latach czy pięciu. Oni trafili na jakiś kryzys i nagle taki ksiądz się załamuje. Pojawia się wtedy pytanie: jak został on uformowany? (…) Takich problemów wewnętrznych w Kościele polskim jest bardzo wiele, ale tym, co mnie niepokoi kto to ma rozwiązywać. Jak słyszę kolejne komunikaty Episkopatu Polski – ostatni taki bodaj z października 2020 r. – ogromna gama problemów, a w nim: „kolejna rocznica”, „będzie wyniesiony na ołtarze”, znowu jakiś jubileusz, „spotkamy się na 100-lecie jakiejś diecezji” itd., czyli ucieczka od tych bieżących spraw – zwracał uwagę ks. Isakowicz-Zaleski.

 

Redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy” w swoim wystąpieniu przedstawił wiele interesujących przykładów z historii chrześcijaństwa i Kościoła. Posłużył się nimi do wskazania, w jaki sposób Kościół Katolicki dotychczas radził sobie z licznymi kryzysami wewnętrznymi. -Źródłem siły dla katolików od XVI wieku, mimo, że wcześniej wydawało się, że jest chaos, rozchwianie i niepewność, stała się przede wszystkim jasno zdefiniowana doktryna. Katolicy mieli przekonanie, że wyraża ona objawioną Prawdę Bożą, co dawało im siłę, aby podejmować walkę o prawa Kościoła oraz o cywilizacyjną czy polityczną rolę chrześcijaństwa. Ale punktem wyjścia było, po pierwsze, ustalenie – w zderzeniu z zakwestionowanymi prawdami wiary – tych sformułowań, a po drugie, potępienie najjaskrawszych błędów przez sobór. Formuła zdecydowanego potępienia była traktowana przez Kościół jako konieczny element pozytywnego przedstawienia prawdy – zauważył red. Paweł Lisicki.

 

Jako trzeci głos zabrał red. Krystian Kratiuk. Nawiązując do rewolucyjnych tez Marcina Lutra oraz do działań rewolucjonistów francuskich, przedstawił elementy łączące te oraz kolejne odległe od siebie na osi historii fale działań otwarcie wymierzonych w Kościół. Zauważył też, iż między kolejnymi etapami Rewolucji rozumianej przez „duże R” upływa coraz mniejszy czas.

 

W wystąpieniu red. Kratiuka nie zabrakło także analizy najnowszych trendów forsowanych przez skrajną lewicę i promowanych przez media głównego nurtu. – Czymże jest genderyzm, jeśli nie zaprzeczeniem pierwszych słów z Księgi Rodzaju: „kobietą i mężczyzną stworzył ich”? Czym innym jest mówienie o tzw. małżeństwach homoseksualnych, jeśli nie zaprzeczeniem tego, co Pan Bóg w Księdze Rodzaju powiedział odnośnie tego, jak się mają związki między ludźmi tworzyć? Czym innym jest cała rewolucja pseudoekologiczna, która rozgrywa się na naszych oczach i stanowi zaprzeczenie tego, że człowiek tutaj na Ziemi jest koroną stworzenia i ma czynić sobie ją poddaną? – pytał retorycznie szef portalu PCh24.pl.


To tylko wybrane cytaty z wystąpień podczas pierwszego dnia Kongresu. Serdecznie polecamy Państwu obejrzenie bądź wysłuchanie całości nagrania, które bezpłatnie udostępniliśmy.

 

 

PiotrSkarga.pl

Napędzana polityczną poprawnością moda na obowiązkowy „tolerancjonizm” czy już dyktat i przebudowa kanonu zachowań… Czemu służą polityczne deklaracje sportowców i wszechobecne na Zachodzie tęczowe barwy? Gościem Marcina Austyna w programie „Jaka jest prawda?" był ks. prof. Paweł Bortkiewicz.
Ostatnie nieoficjalne wieści z Watykanu wskazują, że regulacji doczeka się kwestia statusu papieża - emeryta. Czy to przygotowanie do abdykacji? Redaktor naczelny PCh24.pl Krystian Kratiuk zaprasza na program „Ja, Katolik”.
Modlitwa św. Bernarda o WSTAWIENNICTWO Maryi! || Modlitewnik PCh24. Bernard został zaliczony w poczet świętych w 1174 roku przez Aleksandra III, a w roku 1830 ogłoszono go doktorem Kościoła, czerpał z teologii Augustyna z Hippony oraz Ojców greckich.
Film o kościele i klasztorze pw. św. Jana z Dukli. Relikwie Świętego zostały tu przewiezione z Lwowa po II wojnie światowej. Zobacz drugi sezon niezwykłego projektu Łukasza Korzeniowskiego „Perły polskiego katolicyzmu”.
Kaplica św. Kingi znajduje się na Trasie Turystycznej Kopalni Soli „Wieliczka”. Zobacz film zrealizowany w ramach niezwykłego projektu Łukasza Korzeniowskiego „Perły polskiego katolicyzmu”.