Zakończmy praktykę udzielania Komunii św. na rękę. Pan Jezus jest w każdym okruchu Chleba Eucharystycznego

kwiecień 2022
Zakończmy praktykę udzielania Komunii św. na rękę. Pan Jezus jest w każdym okruchu Chleba Eucharystycznego

Zakończmy praktykę udzielania Komunii św. na rękę. Pan Jezus jest w każdym okruchu Chleba Eucharystycznego

Wierni Kościoła Rzymskiego w Polsce apelują do biskupów o odejście do praktykowania udzielania Komunii świętej na rękę. Kryzys wiary, jaki dotknął wspólnotę chrześcijańską, objawia się między innymi w braku okazywania najwyższej czci Chrystusowi, obecnemu w sakramentalnych postaciach chleba i wina. Każdy z nas może włączyć się w akcję poparcia petycji do kościelnych hierarchów, w którym prosimy o zniesienie udzielania Komunii św. na rękę. Taka praktyka niejednokrotnie doprowadziła do profanacji Ciała Pańskiego, często też o tę profanację się ocierając.


Dołącz i podpisz pilną petycję!

Potrzebę odejścia od praktyk udzielania Komunii św. na rękę w treści petycji adresowanej do kardynałów, arcybiskupów i biskupów uzasadnia się m.in. takimi argumentami:

Jako wierni Kościoła Katolickiego, oddani naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i wpatrzeni w Jego Najświętszą Matkę – chwałę Apostołów, ośmielamy się prosić abyście na terenie swoich diecezji zaniechali praktyki udzielania Komunii świętej na rękę. Pragniemy, aby troska o najwyższą cześć Naszego Pana Jezusa Chrystusa leżała na sercu wszystkich katolików, bowiem od tej troski zależy również nasze zbawienie.

Prosimy, aby poprzez odpowiednią katechezę, wiernym w każdym wieku i stopniu dojrzałości na drodze wiary została ponownie ukazana nauka o doniosłości Sakramentu.

Dwa lata temu Księża Biskupi zalecili przyjmowanie Ciała Pańskiego na rękę. Jednym z argumentów był wzgląd na członków wspólnoty, bojących się o zdrowie swoje oraz swoich bliskich. Obecnie Ci, którzy do tej pory straszyli nas „śmiercionośnym” wirusem, teraz wycofują się z wszelkich obostrzeń, uznając chorobę przez niego wywoływaną za jedną z licznych zwyczajnych chorób zakaźnych.

Zwracamy się do biskupów ordynariuszy, aby na terenie swoich diecezji znieśli powszechną praktykę Komunii świętej na rękę. Pragniemy, aby troska o najwyższą cześć naszego Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie leżała na sercu wszystkich katolików. Od tej troski zależy również nasze zbawienie. Prosimy, aby poprzez odpowiednią katechezę wiernym w każdym wieku i stopniu dojrzałości w wierze została ponownie ukazana nauka o doniosłości tego Sakramentu.


Zakończyć kryzys w Kościele

W ostatnim Roczniku Statystycznym Kościoła w Polsce, przygotowanym przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego i zawierającym dane za 2020 rok, można poznać liczby, mówiące o negatywnych zmianach, wynikających nie tylko z powodu obaw przed Covid-19.

Jak czytamy na portalu eKAI, w 2020 roku (w porównaniu do roku 2019) liczba chrztów spadła o 16,3 proc., liczba osób przystępujących do bierzmowania o 34 proc., a liczba zawieranych małżeństw kościelnych o 26,8 proc.

 

Tym bardziej ważne jest więc, by w Kościele Powszechnym zadbać o dochowanie wierności nauce i tradycji cementujących wspólnotę, w tym o najwyższą cześć dla naszego Pana Jezusa Chrystusa.

 

Dlatego też świeccy katolicy, zatroskani o należną godność wobec Najświętszego Sakramentu, apelują do polskiego episkopatu w sprawie zaniechania praktyki udzielania Komunii świętej na rękę.

 

Dzisiaj, gdy coraz więcej dowiadujemy się o okolicznościach wprowadzania obostrzeń wobec „pandemii” koronawirusa, a jednocześnie decydenci zmierzają do traktowania Covid-19 jak każdej innej choroby zakaźnej, warto także na łonie Kościoła zaprzestać praktyk, które zagrażają profanacją Ciała Pańskiego.

Zadaniem uczniów Chrystusa jest stałe przypominanie o tym, że Pan Jezus jest w każdym okruchu konsekrowanej Hostii i podawanie Komunii św. na rękę nie gwarantuje dochowania troski o godne potraktowanie partykuł.

 

Jesienią 2020 roku, na portalu PCh24.pl problem ten wyjaśniono w rzetelnym artykule pt. „Utrata partykuł w trakcie Komunii udzielanej do rąk. Ocena problemu”:

Udzielanie i otrzymywanie około 3-centymetrowych okrągłych komunikantów wiązało się z utratą co najmniej jednej partykuły w 70 na 100 przypadków, przy średniej partykuł wynoszącej 1,18. Udzielanie cząstek około 13 centymetrowych hostii posiadających wytłoczenia ułatwiające łamanie wiązało się ze średnią 2,94 partykuł.

 

Mimo tej wiedzy, niestety, w wielu parafiach wierni nadal zachęcani są, aby przyjmować Najświętszy Sakrament na rękę. Petycja w sprawie odejścia od praktyki udzielania Komunii św. na rękę, skierowana do duchownych, jest tak ważna ponieważ chcemy, aby troska o najwyższą cześć dla Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie leżała na sercu wszystkich katolików.

Wiemy, że od tej troski zależy zbawienie każdego z nas.

Petycję w tej ważnej dla Kościoła sprawie można podpisać tutaj.