„Europejski Traktat Konstytucyjny – zagrożenia dla Polski i Europy” to temat prelekcji jaką wygłosił redaktor Stanisław Michalkiewicz podczas spotkania zorganizowanego przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi w krakowskim Pałacu Krzysztofory. Wybitny polski publicysta stwierdził w przeddzień podpisania przez przywódców państw należących do Unii Europejskiej Traktatu Reformującego, że jego przyjęcie jest równoznaczne z utratą przez Polskę suwerenności. Tworzy on bowiem nowe superpaństwo europejskie.
„Pomimo odrzucenia unijnej konstytucji przez Francuzów i Holendrów znów próbuje się ją narzucić narodom Europy, tym razem jednak usiłując obejść warunek referendum. Nie należy mieć złudzeń, że przyjęcie przez Polskę traktatu reformującego w żaden sposób nie przyczyni się do jej dechrystianizacji. Wręcz przeciwnie, uważamy, że proces ten zostanie przyspieszony” – czytamy w stanowisku Stowarzyszenia im. ks. Piotra Skargi w sprawie reformującego Traktatu Konstytucyjnego i jego najważniejszej części, czyli Karty Praw Podstawowych. Stowarzyszenie organizuje akcję protestacyjną wobec próby narzucenia Polsce i innym krajom europejskim tzw. reformującego Traktatu Konstytucyjnego, a w szczególności Karty Praw Podstawowych, z pominięciem głosu obywateli w formie publicznej debaty i referendum.
„Komunia Św. na rękę?” to tytuł książki autorstwa ks. bpa Juana Rodolfo Laise wydanej przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi oraz Fundację Świętego Benedykta. Autor jest emerytowanym biskupem San Luis w Argentynie. Książka zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną pod tytułem przedstawia historię rewolucji w formie przyjmowania Komunii Św. oraz dokumenty kościelne jej dotyczące. Bp Laise obala wiele mitów, które narosły wokół genezy i praktyki liturgicznej Kościoła w zakresie udzielania Eucharystii na rękę.
W sobotę, 13 października br., z inicjatywy Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi, już po raz czwarty odbył się Kongres Konserwatywny. Podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, do Krakowa przyjechali zaproszeni goście z kraju i zagranicy. Zgromadzeni w malowniczym wnętrzu Auli „Florianka” uczestnicy Kongresu wysłuchali wykładów pod wspólnym hasłem: „Katolicy wobec cywilizacyjnych zagrożeń”.
– Jeśli Karta Praw Podstawowych stanie się obowiązującym prawem Unii, to grozi nam dyktatura relatywizmu godząca w prawo naturalne i najbardziej fundamentalne prawa osoby ludzkiej – stwierdził w ubiegłym tygodniu w Warszawie prof. Roberto de Matei, wiceprezydent Włoskiej Narodowej Rady Badań Naukowych. Założyciel i przewodniczący Centrum Kulturalnego Lepanto, redaktor naczelny prestiżowego, włoskiego miesięcznika „Radici Christiane” wziął udział w zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz Instytut Studiów nad Rodziną UKSW w stolicy Polski konferencji: "Traktat Konstytucyjny a chrześcijańskie dziedzictwo Europy".
Trzeci już raz przedstawiciele SKCh im. Ks. Piotra Skargi wraz członkami Sekcji Rycerskiej Lepanto wzięli udział w peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej po kościołach litewskich. Tegoroczna karawana organizowana jak zwykle przez niemieckie Stowarzyszenie Obrony Tradycji, Rodziny i Własności, miała jednak szczególnie podniosły charakter. Pod opieką uczestników wyprawy była bowiem tym razem cudowna figura Matki Bożej, ta sama, która w 1972 roku zapłakała w Nowym Orleanie w USA.
Zbliżają się kolejne wybory do Parlamentu RP. Wielu katolików po raz kolejny stanie przed trudnym dylematem dokonania słusznego wyboru, którego na pewno nie ułatwi szum medialny i często zwodnicze hasła głoszone w trakcie kampanii wyborczej. W związku z tym nasze Stowarzyszenie postanowiło wznowić publikację i rozpowszechnianie broszury pt. „Przewodnik Wyborcy”, która po raz pierwszy ukazała się w 2005 r., przed wyborami na urząd Prezydenta Polski i do Parlamentu RP.
Siódmy już raz odbył się Letni Uniwersytet Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP), który w austriackim Gaming zgromadził młodych katolików z kilkunastu krajów. Tematem przewodnim spotkań stała się "Katolicka waleczność w społeczeństwie doczesnym".
... 
119
120
121
122
123
124
125
126
127
...