Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, pragnąc przybliżyć wyborcom wiedzę na temat poglądów kandydatów do parlamentu, przeprowadziło wśród kandydatów startujących w wyborach 2005 roku ankietę, w ramach której prosiło o odpowiedź na 7 pytań dotyczących kwestii takich jak: aborcja, eutanazja, klonowanie, związki homoseksualne, narkotyki, prostytucja i pornografia w specjalnie na ten cel przygotowanym kwestionariuszu. Pytania zostały sformułowane w taki sposób, aby twierdząca odpowiedź na nie była odpowiedzią zgodną z nauczaniem moralnym Kościoła Katolickiego w danej sprawie. Kandydaci wypełniający kwestionariusz mogli odpowiedzieć jedynie "TAK", "NIE" lub "NIE WIEM".
Jest już polskie wydanie książki "W obronie wyższych praw. Dlaczego musimy przeciwstawiać się legalizacji związków homoseksualnych?". Wydawcą polskiej edycji tego opracowania, przygotowanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Obrony Tradycji, Rodziny i Własności, jest SKCh im. Ks. Piotra Skargi. Autorem wstępu do polskiego wydania jest ks. prof. Tadeusz Ślipko. - Dla polskiego katolickiego społeczeństwa jest to zarówno przestroga, jak i zachęta. Przestroga, aby społecznym marazmem nie ułatwiać homoseksualnym wichrzycielom realizacji ich zadań, zachęta, aby śladem działań już podjętych w innych społeczeństwach, we własnym zakresie zdobywać się na podobne inicjatywy i realizować je z równą energią - pisze we wstępie ks. prof. Tadeusz Ślipko.
Już po raz czwarty w pokartuzjańskiej pustelni, w austriackim Gaming odbył się Letni Uniwersytet zorganizowany przez Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP) z całego świata. Po raz kolejny z uczestnikami kongresu była cudowna, peregrynująca figura Matki Bożej Fatimskiej, która w 1972 roku w Nowym Orleanie w USA, cudownie wylała łzy.
Nielegalny przemarsz grup homoseksualnych ulicami Warszawy w dniu 11 czerwca 2005 r. pod ochroną policji przy jednoczesnym surowym traktowaniu przez nią przeciwników Parady Równości, stanowi kolejny dowód, że homoseksualiści to mniejszość uprzywilejowana, a nie dyskryminowana.
Pomimo sprzeciwu opinii publicznej w Polsce i zgodnej z jej oczekiwaniami postawie władz Warszawy, organizacje homoseksualne postanowiły po raz kolejny zorganizować przemarsz ulicami stolicy.
W podziękowaniu za życzenia wysłane tuż po konklawe przez SKCh im. Ks. Piotra Skargi Jego Świątobliwości Papieżowi Benedyktowi XVI, otrzymaliśmy podziękowania od JE Ks. Abp Leonardo Sandri z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. 
W dniach od 9 do 12 maja przedstawiciele Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi odwiedzili katolików na Białorusi. Podczas wizyty odbywającej się na zaproszenie tamtejszych katolickich monarchistów, członkowie SKCh odwiedzili Mińsk, Grodno i Wołkowysk. W Mińsku wspólnie z białoruskimi przyjaciółmi modlili się na miejscu kaźni i spoczynku kilkudziesięciu tysięcy ofiar komunizmu. Do dziś większość z tych męczenników, spoczywających w masowych grobach-dołach wykopanych w lesie przy mińskiej obwodnicy, nie została zidentyfikowana.
Już ponad 110 000 listów z protestami przeciwko legalizacji w Polsce związków homoseksualnych otrzymał w tym roku Marszałek Sejmu RP Włodzimierz Cimoszewicz. Informuje o tym Kancelaria Sejmu na swojej stronie internetowej. Do tego dodać należy protesty z ubiegłego roku, które do sejmu wpłynęły w liczbie ponad 17 000. Łączna liczba protestów wynosi więc już ponad 127 000.
... 
122
123
124
125
126
127
128
129
130