"Bilans ostatniego dwudziestolecia (1989-2009) – katolicy wobec przemian społeczno-politycznych” - pod takim hasłem obradował w sobotę, 10 października w Krakowie VI Kongres Konserwatywny. Na zaproszenie organizatora Kongresu – Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi – wykłady wygłosili w tym roku Mathias von Gersdorff, prof. Andrzej Nowak, Julio Loredo oraz prof. Grzegorz Kucharczyk. Ważnym punktem spotkania była projekcja wstrząsającego filmu „The Soviet Story”, dokumentu wykazującego bliźniacze podobieństwo dwóch zbrodniczych lewicowych systemów politycznych XX wieku: komunizmu i nazizmu. W Kongresie wzięło udział blisko 150 osób, w tym goście z zagranicy – członkowie siostrzanych Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP).
Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi był jednym ze sponsorów międzynarodowej konferencji „NaProTechnology®-Lublin 2009”. Impreza, która w dniach 12-13 września zgromadziła ok. 300 osób, w tym 140 lekarzy, miała duże znaczenie dla propagowania tej naturalnej metody walki z bezpłodnością i obalenia mitów jakoby była ona nienaukową, rozpowszechnianych przez ludzi i instytucje czerpiące korzyści z niemoralnych, wiążących się często ze śmiercią dzieci w embrionalnym stadium życia, metod zapładniania.
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi protestowało przeciwko uchwalonej w maju przez Sejm RP wersji nowej ustawy medialnej, w którym pominięto zapis o poszanowaniu chrześcijańskiego systemu wartości i umacnianiu rodziny, a w zamian umieszczono zakaz dyskryminacji ze względu na tzw. orientację seksualną. Protest odniósł skutek. W ostatecznej wersji przyjętej przez Sejm w czerwcu przywrócono zapis zobowiązujący media do przestrzegania wartości chrześcijańskich oraz pominięto fragment wyróżniający "orientację seksualną" jako znajdującą się pod szczególną ochroną prawa.
Już po raz drugi darczyńcy Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi odwiedzili jego krakowską siedzibę. W dniach 27-30 lipca w ramach Dni Otwartych kolejna grupa osób, dzięki ofiarności których dokonano kapitalnego remontu siedziby Instytutu, spotkała się z jego zarządem, pracownikami i wolontariuszami.
W ramach propagowania orędzia Matki Bożej przekazanego ludzkości w Fatimie za pośrednictwem trojga małych pastuszków Instytut im. Ks. Piotra Skargi przesłał do ponad 228 tysięcy polskich domów niewielkie świece. Korespondenci Instytutu, którzy włączyli się do tej akcji, zyskali możliwość przekazania wraz ze świecami własnych intencji modlitewnych. Zostaną one przedstawione Matce Bożej oraz błogosławionym Hiacyncie i Franciszkowi w sanktuarium – w miejscu, gdzie Maryja objawiła się w 1917 r. Z odesłanych przez korespondentów świec zostaną wytopione znacznie większe, które zapłoną przed fatimską Kaplicą Objawień.
Pod hasłem „W kryzysie stawiam na rodzinę” w niedzielę 31 maja ulicami Warszawy przemaszerowało ponad 3 tysiące osób. Pomimo szalejącej burzy, w strugach ulewnego deszczu, uczestnicy czwartego już dorocznego Marszu dla Życia i Rodziny, wyrazili swoje poparcie dla wartości rodzinnych i poszanowanie prawa każdej osoby do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W marszu wzięli udział także przedstawiciele Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP) ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Francji oraz goście ze Słowacji i Ukrainy.
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi otrzymało odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej na list wyrażający zaniepokojenie zapowiadaną przez Kampanię Przeciw Homofobii akcję przeprowadzania na terenie szkół specjalnych szkoleń o homoseksualizmie dla nauczycieli. 
W ostatnich dniach na ulicach Krakowa pojawiły się charakterystyczne żółte plakaty będące wyrazem zaniepokojenia osób działających w Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi – autorów akcji plakatowej oraz milczącej większości obywateli Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa akcjami organizowanymi przez grupy promujące homoseksualizm. Plakat ostrzega przed zapowiadanym na 16 maja Marszem Tolerancji.
... 
121
122
123
124
125
126
127
128
129
...