Nasze kampanie
 
Bronimy tradycyjnej Mszy Świętej!

W ślad za niepokojącymi wydarzeniami w przestrzeni publicznej i życiu Kościoła idą nasze internetowe kampanie protestacyjne. W lipcu katolików z całego świata mocno zaniepokoiło motu proprio papieża Franciszka Traditionis custodes, ograniczające w znaczny sposób możliwość sprawowania katolickiej Mszy Świętej według tradycyjnego rytu rzymskiego (tzw. Mszy trydenckiej), który obowiązywał w Kościele przez wieki. Kierując się sugestiami zawartymi w tym dokumencie, wielu biskupów na całym świecie de facto zakazało odprawiania tradycyjnej Mszy Świętej w swoich diecezjach! Chcąc uniknąć podobnych drastycznych rozwiązań w naszym kraju, wystosowaliśmy Synowską prośbę do Konferencji Episkopatu Polski. Jest to apel polskich katolików, zatroskanych o jedność Kościoła i prawo do kultywowania tradycji, aby polscy biskupi nie zabraniali praktykowania liturgii naszych ojców i dziadów. Akcja trwa, podpisy można składać na stronie synowskaprosba.pl.