Pobożność Eucharystyczna
 
Największy skarb na ziemi
O. Wawrzyniec Maria Waszkiewicz

Warto pochylić się nad najświętszą tajemnicą pozostawania Pana Jezusa pośród nas już po Jego chwalebnym Wniebowstąpieniu. Jest On sakramentalnie obecny – z ciałem i krwią, duszą i bóstwem – w Najświętszym Sakramencie ołtarza, pod najbardziej niepozorną postacią chleba. Wcielając się, Pan Jezus niejako „odarł się” ze swojej Boskości. Pozostawał Bogiem, ale kto Go widział, widział tylko człowieka… W Najświętszym Sakramencie pozostaje Bogiem i człowiekiem, ale Jego odarcie się jest jeszcze głębsze. Święty Tomasz wyśpiewuje tę tajemnicę z zachwytem (w pieśni Zbliżam się w pokorze – przyp. red.): Bóstwo swe na Krzyżu skryłeś wobec nas; tu ukryte z Bóstwem człowieczeństwo wraz!


Pomyślmy dalej, że ten Bóg Wszechmocny wystawia się w Najświętszym Sakramencie na niezliczone zniewagi, nieuszanowania, świętokradztwa. Pomyślmy, w jak wielu kościołach jest opuszczony i zaniedbywany. Dla naszej miłości – aby być blisko nas, aby móc dawać nam siebie samego i ogrom swoich łask – pozostaje jednak mimo wszystko w niezliczonych tabernakulach. Największy skarb obecny na tej ziemi; najdroższe lekarstwo naszych dusz; Emmanuel – Bóg z nami – tak jest cichy, tak ukryty, że nie tylko niedowiarkowie nie zwracają na Niego uwagi, ale – niestety! – jakże często również katolicy (…)


Nade wszystko, spójrz (…) na Pana Jezusa ukrytego pod najbardziej niepozornymi postaciami chleba i wina w Najświętszym Sakramencie…

Niech zatrwoży się cały człowiek, niech zadrży cały świat i niech rozraduje się Niebo, gdy na ołtarzu w rękach kapłana jest Chrystus, Syn Boga żywego. O wzniosła pokoro! O pokorna wzniosłości, bo Pan wszechświata, Bóg i Syn Boży, tak się uniża, że dla naszego zbawienia ukrywa się pod niepozorną postacią chleba! Patrzcie, bracia, na pokorę Boga i wylewajcie przed Nim serca wasze, uniżajcie się i wy, abyście zostali wywyższeni przez Niego. Nie zatrzymujcie więc niczego z siebie dla siebie, aby was całych przyjął Ten, który cały wam się oddaje. (Św. Franciszek z Asyżu, List do całego zakonu).


Wawrzyniec Maria Waszkiewicz, Alchemik, czyli rzecz o Bogu, o człowieku i o uświęceniu, Rosa Mystica, Wrocław 2021, s. 32–40.
Tytuł pochodzi od Redakcji.