Strony Maryjne
 
Dom Łaski Matki Bożej

Jest na ziemi dolnośląskiej szczególne miejsce, napełnione pięknem wypływającym z Piękna Bożego. Krzeszów, bo o nim mowa, położony jest w sercu niewielkiej kotliny, otoczony zalesionymi wzgórzami, z których przy dobrej widoczności widać Śnieżkę.

To właśnie w Krzeszowie znajduje się stare opactwo oraz bazylika Wniebowzięcia Matki Bożej z umieszczonym w środku cudownym obrazem Najświętszej Maryi Panny Łaskawej. Jest to najstarszy czczony w Polsce wizerunek Bogarodzicy.

Od 1242 r. gospodarzyli tutaj benedyktyni, a od 1292 - cystersi. Jak podaje legenda, fundacja cystersów była owocem ślubu, jaki złożył Maryi wnuk Henryka Pobożnego, książę Bolko Surowy, za ratunek w czasie polowania. Z opresji uratować go miała właśnie Najświętsza Panienka i to Jej postanowił poświęcić klasztor i kościół pośród sudeckich lasów.

Wraz z cystersami pojawił się tutaj cudowny obraz Matki Bożej. Jest on małą ikoną (60×37 cm) o złocistym tle, gdzie Madonna okryta purpurowym płaszczem tuli na swej prawej dłoni Dzieciątko Jezus. Jej lewa dłoń ułożona na sercu wskazuje nam źródło łask.

Obraz ten, pierwotnie czczony w Rimini, był darem papieża Jana XXII dla krzeszowskich cystersów.

W 1426 roku, podczas najazdów husyckich, cystersi ukryli obraz. Wizerunek Matki Najświętszej został odnaleziony w dość niezwykłych okolicznościach dopiero 18 grudnia 1622 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia każdego roku 18 grudnia obchodzone jest Święto Światła.

Później różne były losy krzeszowskiej świątyni. Klasztor płonął dwukrotnie. Podczas II wojny światowej pomieszczenia klasztorne były wykorzystywane m. in. jako obóz przejściowy dla więźniów kierowanych do obozów koncentracyjnych na terenie Rzeszy.

Ożywienie kultu NMP w Krzeszowie nastąpiło ponownie, gdy Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił w 1992 r. diecezję legnicką. Krzeszów stał się wówczas głównym sanktuarium maryjnym młodej diecezji. W 1997 r. papież-Polak odwiedzając Legnicę koronował krzeszowski wizerunek Madonny. Rok później na prośbę biskupa Tadeusza Rybaka kościół Wniebowzięcia NMP został podniesiony przez Ojca Świętego do godności Bazyliki Mniejszej.

Pielgrzymi przybywają tutaj tłumnie. Zapraszam także Ciebie do Krzeszowa, do Domu Łaski Matki Bożej.

o. Łukasz od NMP Łaskawej z Krzeszowa, SP