Nasze kampanie
 
Niepokalana naszą obroną!

Trwa kampania Stowarzyszenia propagowania wśród Polaków Cudownego Medalika, który polecany był gorąco również przez św. Maksymiliana Marię Kolbe. Do redakcji „Przymierza z Maryją" docierają informacje na temat łask otrzymanych za pośrednictwem Matki Bożej od Cudownego Medalika. Dotychczas, dzięki wsparciu naszych darczyńców oraz modlitwom wszystkich naszych dobrodziejów i sympatyków, udało się rozprowadzić blisko 200 tys. Cudownych Medalików. Stale też docierają do Stowarzyszenia prośby o przysłanie kolejnych medalików.
Nie sposób przecenić wartości tego wspaniałego daru, który Matka Boża zostawiła św. Katarzynie Laboure. Zapewniła Ona, że osoby, które przyjmą Cudowny Medalik i nosić go będą z ufnością, dostąpią wielkich łask. Ta obietnica od czasu objawień w Paryżu, w 1830 roku, została przez Matkę Bożą potwierdzona licznymi łaskami. Wielu zatwardziałych grzeszników po otrzymaniu Cudownego Medalika nawraca się, wielu chorych otrzymuje łaskę powrotu do zdrowia, inni doświadczają szczególnej opieki i ratunku Matki Bożej w wyrwaniu z nałogów i licznych niebezpieczeństw.
Ci, którzy pragną otrzymać Cudowny Medalik dla siebie lub swoich bliskich mogą zwrócić się telefonicznie lub listownie do redakcji „Przymierza z Maryją". Adres i numer telefonu podane są na początku tego numeru, w stopce redakcyjnej, pod listem od redaktora naczelnego.