Nasze kampanie
 
Krucjata młodych w życiu publicznym

7 listopada 2002 roku w siedzibie ruchu studenckiego Krucjata Młodzi w Życiu Publicznym, działającego przy Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, odbyła się prelekcja pana Jose Antonio Urety (Tradycja, Rodzina, Własność - TFP Chile) na temat: „Globalizacja - szansa czy zagrożenie?" Prelegent zwrócił uwagę m.in. na problem suwerenności państw, która na skutek procesów globalizacyjnych jest ograniczana. Chilijski gość zwracał także uwagę na kwestię dotyczące ograniczania prawa własności w nowym, globalistycznym modelu. Jego zdaniem, proces globalizacji kreuje nowy stan rzeczy, sprzeczny z naturalnym porządkiem. Ludzie coraz częściej pracują nie na swojej ziemi, mieszkają w nie swoich domach i pracują w nie swoich firmach. Coraz więcej osób ze statusu właścicieli przechodzi do statusu najemników w gigantycznych koncernach. 
13 listopada 2002 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury ruch Krucjata zorganizował wykład Jose Antonio Urety pt. „Generał Pinochet - tyran czy bohater?" Prelegent starał się pokazać złożoność kwestii dyktatury Pinocheta. Ukazał specyfikę Chile - młodego, rozwijającego się kraju, który w latach 70-tych stanął wobec komunistycznego zagrożenia. - Ocena gen. Pinocheta oraz czasów jego dyktatury nie jest prosta, jak chcą jego zagorzali zwolennicy oraz zajadli przeciwnicy. Z jednej strony bowiem w czasie dyktatury dokonano czynów, których z punktu widzenia katolickiej moralności nie można usprawiedliwić, z drugiej zaś kraj stanął przed niebezpieczeństwem, iż dostanie się w orbitę wpływów sowieckich, a rządy Aliende przekształcą Chile w drugą Kubę. Ta dramatyczna sytuacja i troska o kraj skłoniły Pinocheta do przeprowadzenia zamachustanu - mówił prelegent.