Fantastyczny odzew Polaków na wezwanie do poświęcenia domu Maryi

sierpień 2022
Fantastyczny odzew Polaków na wezwanie do poświęcenia domu Maryi

Fantastyczny odzew Polaków na wezwanie do poświęcenia domu Maryi

W Kaplicy Objawień Matki Bożej w Fatimie złożyliśmy pod koniec sierpnia wotum – wielką ozdobną Księgę zawierającą imiona i nazwiska aż 76 111 osób, które odmówiły Akt poświęcenia domu Niepokalanemu Sercu Maryi i powiesiły na ścianach swych domów, mieszkań tabliczkę potwierdzającą poświęcenie ich Matce Bożej.

Za wszystkich uczestników kampanii odmówiliśmy w tym tak ważnym miejscu Różaniec, a następnie zawołaliśmy: Maryjo, oddajemy Ci w opiekę nasze polskie domy! Podkreślić należy, że trwająca trzy lata kampania zaowocowała rozesłaniem 655 000 pakietów z tabliczką i Aktem poświęcenia domu. Tak duże liczby pokazują, jak silnie zakorzeniony jest w naszym katolickim narodzie kult Najświętszej Maryi Panny. A dzięki naszej akcji mogli oni jeszcze w szczególny sposób to podkreślić. I za to Bogu niech będą dzięki!