Karawana na Litwie

2006-10-27
Karawana na Litwie

W dniach od 21 do 26 sierpnia 2006 r. niemieckie Stowarzyszenie Obrony Tradycji Rodziny i Własności zorganizowało pielgrzymkę z figurą Matki Boskiej Fatimskiej na Litwę. Podobne peregrynacje, zwane karawanami, wyruszają na tereny państw byłego ZSRR już od kilkunastu lat. W tegorocznej pielgrzymce, podobnie jak w dwóch poprzednich, wzięli również udział przedstawiciele SKCh im. ks. Piotra Skargi, Krucjaty - Młodzi w Życiu Publicznym oraz grupa Białorusinów.

W trakcie trwania karawany jej uczestnicy przyłączyli się m.in. do pątników zmierzających w ramach pieszej pielgrzymki do Sanktuarium Maryjnego w Siluva. Wziął w niej udział także ks. bp Jurgis Bartulis ordynariusz diecezji Siaulai. Mszę św. w sanktuarium maryjnym odprawił ks. abp Sigitas Tamkevicius z Kowna. Po Mszy arcypasterz przedwojennej stolicy Litwy zaprosił uczestników karawany na poczęstunek. W uroczystościach kościelno-państwowych brał udział również były prezydent Litwy prof. Vytautas Landsbergis.

Uczestnicy karawany odwiedzali zaprzyjaźnione parafie, gdzie organizowane były nabożeństwa ku czci Matki Bożej. Wzięli także udział w uroczystościach patriotycznych w Kelme i Siauliai, gdzie na zaproszenie organizatorów przemawiał m.in. Sławomir Skiba wiceprezes SKCh im. ks. Piotra Skargi. Na Litwie w tym czasie trwały obchody upamiętniające bohaterów antykomunistycznej partyzantki walczącej o odzyskanie przez ten kraj niepodległości.

W tym miejscu warto przypomnieć znaczącą rolę, jaką w ostatniej fazie zmagań o wolność Litwy odegrały Stowarzyszenia TFP. W roku 1990 zorganizowały one potężną akcję poparcia dla walczących o niepodległość Litwinów. Podczas jej trwania członkowie TFP zebrali rekordową liczbę ponad 6 milionów podpisów pod petycją domagającą się od Gorbaczowa uznania niepodległości tego kraju.

(BW, AK)
Obrona dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, angażowanie katolików w życie społeczne, pobudzanie religijności, dbanie o dobre imię Polski i ochrona interesu narodowego – to główne kierunki już niemal ćwierćwiecznej działalności naszego środowiska. 28 czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jego Darczyńcy i Przyjaciele obchodzą 23. rocznicę powołania stowarzyszenia.
Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej przyjęła we wtorek 24 maja 2022 roku uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. W opinii Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wdrożenie zapisów dokumentu, w którym pod pretekstem walki z różnego rodzaju formami dyskryminacji przywołuje się przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie zagraża wprowadzeniem do polityk i programów krajowych szkodliwych praktyk forsowania niebezpiecznych przepisów, deregulujących obecny stan prawny w Polsce.
Targany kolejnymi kryzysami i krytyką stanowiska wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę, Kościół Powszechny realizuje nakreślony przez papieża program Synodu o synodalności. W cieniu wielkich wydarzeń rozgrywa się rywalizacja o model przebudowy Kościoła po obecnym Synodzie. Czy w Polsce czeka nas protestantyzacja na wzór niemiecki? O możliwych scenariuszach i obecnej sytuacji w Watykanie rozmawiać będą dwaj znakomici prelegenci...
Abp Fulton J. Sheen – myśliciel, uważny obserwator życia społecznego i religijnego, postać znacząca dzięki swojej wyrazistości poglądów i konsekwencji w ich głoszeniu. Osobę tego wyjątkowego duchownego przybliży nam Jan J. Franczak podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” w sali konferencyjnej krakowskiej „Miodosytni” w czwartek 23 czerwca.
- Miłosierdzie Boga przypomniane przez św. Faustynę nie jest nowością Ewangelii. To centralna prawda dobrej Nowiny, która głosi, że Bóg jest miłością – pisał na portalu Archidiecezji Krakowskiej ks. Wojciech Węgrzyniak. Jak dzisiaj pojmujemy Boże Miłosierdzie? Dlaczego nie można zapominać o realności kary piekła za grzechy popełnione w doczesnym świecie i instrumentalnie traktować Miłosierdzia? Na te i inne pytania łatwiej będzie uzyskać odpowiedź po obejrzeniu filmu pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu”, którego kinowa premiera odbędzie się 21 czerwca w Warszawie.