Klub „Polonia Christiana” w Szczecinie: Czy wszystko może się zmienić?

2021-11-23
Klub „Polonia Christiana” w Szczecinie: Czy wszystko może się zmienić?

„Przebudowa Kościoła. Wszystko może się zmienić” – to temat spotkania z redaktorem PCh24.pl i PChTV Pawłem Chmielewskim w najbliższy czwartek, 25 listopada. Na prelekcję i dyskusję zaprasza Klub „Polonia Christiana” w Szczecinie na godz. 18.30 do auli Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124. Wstęp wolny.

 

Rozpoczęcie 17 października br. we wszystkich diecezjach na świecie synodu, który ma trwać aż do października 2023 roku stawia członków Kościoła Rzymskiego przed refleksją o to, dokąd zaprowadzi nas „droga synodalna”, wzorowana na „niemieckiej drodze synodalnej”. Powtórzenie błędów, jakie przyniosła „droga synodalna” za Odrą, jest wywołuje realną obawę wśród wiernych naszej wspólnoty i wymaga od nas dużego zaangażowania w proces synodalny w Polsce.

Poszerzeniu naszej wiedzy służyć będzie prelekcja i dyskusja, jaką poprowadzi red. Paweł Chmielewski w Klubie „Polonia Christiana” w Szczecinie. Redaktor Chmielewski dał się poznać czytelnikom mediów wydawanych przez Stowarzyszeni Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz Stowarzyszenia „Polonia Christiana” jako znawca i uważny obserwator m.in. tego, co dokonało się i nadal dokonuje w Kościele Katolickim w Niemczech.

 

Na portalu Stowarzyszenia „Polonia Christiana” przypomniano niedawno jegoopinię o stanie, w jakim znalazł się Kościół za Odrą: Niemieccy biskupi i świecy postąpili kilka kroków do przodu na swojej Drodze Synodalnej. Powołując się na wolność debaty, której ma oczekiwać Watykan, mówią o likwidacji kapłaństwa, poddaniu biskupów kontroli świeckich i uznaniu wszystkich czynności seksualnych za moralnie dopuszczalne. Opór jest niewielki; większość dąży zdecydowanie w tym samym kierunku – pisał niedawno Paweł Chmielewski na łamach portalu PCh24.pl.

 

Czy lokalne Kościoły, które weszły na „drogę synodalną”, powtórzą błędy niemieckich wspólnot? Warto się zastanowić nad tym co nas czeka w najbliższym czasie i poszukać odpowiedzi na problem określony w temacie szczecińskiego spotkania Klubu „Polonia Christiana”: „Przebudowa Kościoła. Wszystko może się zmienić.”

 

Wiemy bowiem, że w doczesnym życiu to my powinniśmy zmieniać się na lepsze, podążając za naszym Nauczycielem i trwając przy wartościach, które są określone w nauce Kościoła.

 

Przed spotkaniem z red. Pawłem Chmielewskim warto przytoczyć jeszcze kilka zdań, jakimi opisał on dyskusję wobec ograniczeń wprowadzonych wobec Mszy Trydenckiej:

II Sobór Watykański niewątpliwie chciał reformy liturgii. W konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum concilium Ojcowie Soborowi napisali to bardzo jasno. Oczekiwali zmian, ale z zachowaniem języka łacińskiego, śpiewu gregoriańskiego i tak dalej. Tymczasem reforma posoborowa usunęła łacinę i śpiew gregoriański. Zmarginalizowano Kanon Rzymski, opracowując modlitwy eucharystyczne; wprowadzono celebrację ad populum w całej mszy. Ojcowie Soborowi w ogóle tego nie przewidywali. Słowem, reforma posoborowa jest tylko w luźny sposób zakorzeniona w samym Soborze, a w wielu punktach wprost mu przeczy. Poszczególne decyzje podejmowane przez komisję przygotowującą reformę nie mają ścisłego związku z tekstem Sacrosanctum concilium.

 

Zagadnień, o których można porozmawiać z red. Pawłem Chemielewskim jest wiele, Warto więc skorzystać z jego obecności w Szczecinie i wziąć osobisty udział w dyskusji. Zachęcamy Państwa do zaproszenia na to spotkanie znajomych, którym na sercu leży przyszłość Kościoła.

 

Zapamiętajmy – spotkanie z red. Chmielewskim już w najbliższy czwartek, 25 listopada. Klub „Polonia Christiana” w Szczecinie zaprasza na godz. 18.30 do auli Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124. Wstęp wolny.

Tragiczny wypadek podczas pielgrzymki przerwał życie naszego Kolegi, który niósł fatimską nowinę do katolików na Ukrainie. Rafał Serafin zginął 14 lipca 2002 roku podczas służby Bogu i Maryi, zostawiając osamotnioną żonę i rocznego wówczas synka. Pamięć o Nim jest naszym podziękowaniem za dar wspólnej pracy z wspaniałym człowiekiem i oddanym czcicielem Matki Bożej z Góry Karmel.
Najnowszy film produkcji Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu” to znaczący zasób wiedzy na temat dobrodziejstwa Bożego Miłosierdzia. W spotkaniu podczas pokazu filmu w Szczecinie weźmie udział Krystian Kratiuk, redaktor naczelny PCh24.pl. Swoją obecność na spotkaniu zapowiedział także ks. Grzegorz Śniadoch IBP.
Decyzja Sądu Najwyższego USA, który stanął w obronie życia poczętych dzieci, wywołuje furię wśród propagatorów aborcji, którzy nie wahają się wykorzystywać nawet sejmowej trybuny do głoszenia swoich antyludzkich postulatów. W tej sytuacji sięgamy po Modlitwę Różańcową, która ma szczególną moc wynagradzania Panu Bogu za grzechy już popełnione i wypraszania przyszłych łask.
Autor legendarnych podręczników do historii Polski i monografii historycznych gościem Klubu „Polonia Christiana” w Warszawie! Zapraszamy na spotkanie z prof. dr. hab. Wojciechem Roszkowskim, który będzie mówił o swoim najnowszym podręczniku „Historia i Teraźniejszość 1949-1979”. Nasz gość zmierzy się z paniczną krytyką, formułowaną przez lewicowych dziennikarzy i naukowców, a także wskaże na największe luki i zaniedbania w świadomości historycznej polskiej młodzieży. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zadeklarował swój udział w tym spotkaniu.
Obrona dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, angażowanie katolików w życie społeczne, pobudzanie religijności, dbanie o dobre imię Polski i ochrona interesu narodowego – to główne kierunki już niemal ćwierćwiecznej działalności naszego środowiska. 28 czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jego Darczyńcy i Przyjaciele obchodzą 23. rocznicę powołania stowarzyszenia.