Strony Maryjne
 
Maria Śnieżna z Góry Iglicznej

Wśród licznych sanktuariów maryjnych w województwie dolnośląskim, nad Kotliną Kłodzką w diecezji świdnickiej góruje Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości, zwanej też Marią Śnieżną.

 

Łaskami słynącą figurka Najświętszej Maryi Panny króluje w niewielkiej i skromnej późnobarokowej świątyni z końca XVIII wieku, w Sudetach pod samym szczytem Góry Iglicznej (845 m n.p.m.).

Figura przedstawia Maryję z Dzieciątkiem Jezus trzymanym na prawej ręce, jej podstawę stanowią trzy główki aniołków. Suknia Maryi jest w kolorze błękitu z motywem floralnym, zaś suknia Jezusa gładka w kolorze czerwieni.

 

Historia Marii Śnieżnej sięga czasu, kiedy Śląsk należał do Austrii, a ludność Ziemi Kłodzkiej pielgrzymowała do Sanktuarium Matki Bożej w austriackim Mariazell, oddalonym o ok. 400 km. Jednym z nich był mieszkaniec wioski Wilkanów, Krzysztof Veit, który w 1750 roku, wracając z pielgrzymki, przyniósł wykonaną z drewna lipowego, ludową kopię figury Matki Bożej z Dzieciątkiem z Mariazell i umieścił ją pod konarem rozłożystego buku na stoku Góry Iglicznej. Piętnaście lat później potężna wichura przewróciła stare drzewo, a znajdującą się na nim figurę Matki Bożej (która ocalała!) przeniesiono w bezpieczne miejsce. W 1776 roku, w miejscu obecnej plebanii, wybudowano dla niej kolejną drewnianą kaplicę, która z czasem okazała się zbyt mała. Ostatecznie 22 października 1782 roku poświęcono nowy kościół i nadano mu wezwanie Maria Śnieżna. Zostało ono wzięte z rzymskiej Bazyliki Santa Maria Maggiore – Matki Bożej Większej.

 

W sanktuarium tym dochodziło i wciąż dochodzi do wielu cudownych uzdrowień.

21 czerwca 1983 roku Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał we Wrocławiu koronacji cudownej figury Matki Bożej, nadając jej wezwanie „Przyczyna Naszej Radości”. – Pragnę wyrazić radość, że (…) jest mi dane ukoronować cudowną figurę Matki Bożej Śnieżnej, która w Sudetach króluje i hojnie rozdaje swe łaski: szczególna Opiekunka ludzi dotkniętych chorobą oczu, niewiast pragnących potomstwa, turystów i sportowców – Przyczyna Naszej Radości” – mówił papież-Polak podczas koronacji.

RJ

Spis treści:
UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!