Strony Maryjne
 
Matka Boża Gręboszowska
Paweł Lelek

W Gręboszowie na Powiślu Dąbrowskim już od wielu pokoleń otaczana jest czcią kopia cudownego obrazu Matki Bożej Śnieżnej z Rzymu. W dawnych wiekach właścicielami wsi byli Gręboszowscy herbu Nieczuja. Oni prawdopodobnie postawili tam i wyposażyli pierwszy, drewniany kościółek. Obecnie istniejąca murowana świątynia w Gręboszowie została wybudowana przez Franciszka Dębińskiego herbu Rawicz. Konsekracji świątyni dokonał 8 września 1675 roku bp Mikołaj Oborski, sufragan krakowski. Na przestrzeni kolejnych stuleci kościół był poddawany częstym przeróbkom. Oryginalne wyposażenie uległo zniszczeniu nie tylko przez pożary i wojny, ale także na skutek samowoli niektórych księży.

Gruntowną przebudowę prezbiterium przeprowadził ks. Henryk Otowski, proboszcz gręboszowski w latach 1859–1893. Stary ołtarz został usunięty wraz ze słynącym łaskami obrazem Matki Bożej Śnieżnej. Zamiast obrazu w nastawie nowego, wielkiego ołtarza umieszczono alabastrową figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Ta zmiana wywołała gwałtowne protesty parafian, przywiązanych do starego obrazu. Nasiliły się one w czasie, gdy proboszczem gręboszowskim był ks. Franciszek Kahl. Kiedy w 1907 roku przybył do Gręboszowa ks. Piotr Halak, zależało mu na tym, by parafię uspokoić i na nowo rozbudzić w niej Bożą miłość.

 

Ks. Halak postanowił przywrócić stary obraz. By jednak mógł być dostosowany do środkowej wnęki nowego wielkiego ołtarza, w której umieszczono figurę Matki Bożej, musiał mieć większe rozmiary niż dawny. Niestety, nie wiadomo, czy ks. Halak kazał przerobić stary obraz, czy zamówił całkiem nowy, a jeśli tak, to kto go malował i skąd został przywieziony.

 

Nowy proboszcz na przyjęcie obrazu przygotował parafię kilkudniowymi rekolekcjami. Ostatniego ich dnia uroczyście przyniesiono w procesji z plebanii do kościoła obraz Matki Bożej Gręboszowskiej. Odtąd niezmiennie rozbrzmiewają tam słowa pieśni śpiewanej przez wiernych: O Maryjo, Nieba Królowo, Matko nasza, witaj nam. Tyś Patronka Gręboszowa, Nas do Nieba prowadź bram.

 

Paweł Lelek

 

Redakcja dziękuje Ks. Prałatowi Ryszardowi Banachowi za inspirację oraz materiały nt. Matki Bożej Gręboszowskiej.