Zapomniane Prawdy i Wartości
 
Musimy wybierać między "Kulturą życia" a "Kulturą śmierci"
Św. Jan Paweł II

Rok 2020 jest w Polsce poświęcony w sposób szczególny św. Janowi Pawłowi II. Okazja ku temu wyborna, wszak minął wiek od chwili jego narodzin. Przypomnijmy zatem jakże ważne i aktualne słowa naszego wielkiego Rodaka na temat walki, toczącej się od początku istnienia człowieka. Oto fragment encykliki Evangelium Vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, ogłoszonej w roku 1995.


(…) Stoimy wobec nadludzkiego, dramatycznego zmagania między złem i dobrem, między śmiercią i życiem, między „kulturą śmierci” i „kulturą życia”. Jesteśmy nie tylko świadkami, ale nieuchronnie zostajemy wciągnięci w tę walkę: wszyscy w niej uczestniczymy i stąd nie możemy uchylić się od obowiązku bezwarunkowego opowiedzenia się po stronie życia.


Także do nas skierowane jest wyraźne i stanowcze wezwanie Mojżesza: Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. (…) Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo (Pwt 30, 15. 19). To wezwanie dobrze odpowiada także naszej sytuacji, bo i my musimy każdego dnia wybierać między „kulturą życia” a „kulturą śmierci”. Ale słowa Księgi Powtórzonego Prawa mają jeszcze głębszy sens, ponieważ każą nam dokonać wyboru ściśle religijnego i moralnego. Mamy nadać naszej egzystencji pewien podstawowy kierunek, a w życiu przestrzegać wiernie i konsekwentnie Prawa Bożego: Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy. (…) Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi (30, 16. 19–20).


Bezwarunkowe opowiedzenie się po stronie życia zyskuje pełne znaczenie religijne i moralne, gdy wypływa z wiary w Chrystusa, jest przez nią ukształtowane i z niej czerpie moc. Nic bardziej nie pomaga w przyjęciu właściwej postawy wobec konfliktu między śmiercią i życiem, w którym jesteśmy pogrążeni, niż wiara w Syna Bożego, który stał się człowiekiem i przyszedł do ludzi, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości (J 10,10): to wiara w Zmartwychwstałego zwyciężyła śmierć; wiara w krew Chrystusa, która przemawia mocniej niż [krew] Abla (Hbr 12,24).


Światło i moc tej wiary pozwala zatem Kościołowi stojącemu wobec wyzwań obecnej sytuacji głębiej uświadomić sobie, że otrzymał od swego Pana łaskę i zadanie głoszenia, wysławiania i służenia Ewangelii życia.

 

Źródło: www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html. Tytuł pochodzi od Redakcji.