Nasze kampanie
 
Nowy numer „Polonia Christiana"


Jaki jest stan moralny i techniczny Wojska Polskiego? Czy chrześcijanin powinien być sympatykiem pacyfizmu? Na te i podobne pytania znajdziemy odpowiedź w 13. numerze dwumiesięcznika „Polonia Christiana”.

Ponadto w najnowszym numerze pisma można przeczytać alarmujący tekst poświęcony próbom uchwalenia prawa umożliwiającego urzędnikom odbieranie rodzicom dzieci. Na dalszych stronach Joanna Najfeld zajmuje się problemem agresywnych kampanii promujących środki antykoncepcyjne i skutkami ich stosowania.

Ponadto czytelnicy znajdą na łamach dwumiesięcznika rozmowę z reżyserem Grzegorzem Braunem – autorem głośnego filmu dokumentalnego „Towarzysz Generał”, wywiad z artystą fotografikiem Stanisławem Markowskim na tematy krakowskie, tekst Jacka Kowalskiego Zapomniane dzieło Matejki oraz wiele innych ciekawych artykułów.