Nasze kampanie
 
Strona internetowa „Przymierza z Maryją"

W dniu 20 marca br. uruchomiliśmy stronę internetową „Przymierza z Maryją”. Nasi czytelnicy znajdą na niej artykuły zamieszczone we wszystkich wydanych dotąd numerach dwumiesięcznika. Na stronie www.przymierzezmaryja.pl, bo taki jest jej adres, systematycznie – choć z pewnym opóźnieniem – będziemy zamieszczać także teksty i grafiki z aktualnych numerów pisma. Serdecznie zapraszamy więc do odwiedzenia strony internetowej „Przymierza z Maryją”.