Nasze kampanie
 
Oświadczenie w sprawie dyskryminacji Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi
Na skutek nacisków homoseksualnego lobby oraz Rządu RP (Ministerstwa Infrastruktury i Wiceprezesa Rady Ministrów) otrzymaliśmy od Poczty Polskiej pismo z odmową dystrybucji druków bezadresowych sprzeciwiających się promocji homoseksualizmu i legalizacji związków homoseksualnych.

Celem naszej akcji jest obrona małżeństwa i rodziny przed prawnym zrównaniem jej z dewiacyjnymi związkami. Projekt ustawy zrównującej pary homoseksualne z małżeństwem i rodziną został już przedłożony w polskim parlamencie.

Małżeństwo jako związek kobiety z mężczyzną, ze względu na swą niepowtarzalną rolę społeczną, przez tysiąc lat polskiej historii cieszyło się przywilejami i ochroną prawa. Jednak dziś agresywne grupy czyniące z homoseksualizmu ideologię, dążą do prawnej degradacji małżeństwa i rodziny.

Korzystając z obywatelskich praw do wyrażania swoich opinii, a więc możliwości sprzeciwu wobec projektów prawa uważanego za społecznie niesprawiedliwe, postanowiliśmy publicznie wyrazić swoje stanowisko na temat ustawy o tzw. związkach partnerskich.

Okazało się jednak, że organizacje homoseksualne, jak i wspierający je przedstawiciele władz, posuwają się do niedemokratycznych i dyskryminujących metod w celu uniemożliwienia nam dotarcia za pośrednictwem Poczty Polskiej do szerokiego kręgu obywateli.

Widać, że w przypadku niepopularnych społecznie aktów prawnych przedstawiciele rządu uciekają się do totalitarnych praktyk minionej epoki, aby zamknąć usta ewentualnym przeciwnikom.

Stając w obronie zasad moralnych i małżeństwa staliśmy się ofiarami niewybrednej kampanii homoseksualnego lobby, które za pośrednictwem władz próbuje uniemożliwić nam dalsze działania informujące polskie społeczeństwo o zagrożeniach płynących z promocji i legalizacji związków homoseksualnych.

W tej sytuacji uważamy, że to właśnie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi jest dyskryminowane ze względu na propagowane wartości i chrześcijańskie przekonania, gdyż usiłuje się go pozbawić podstawowego prawa do publicznego wyrażania stanowiska, które przysługuje wszystkim organizacjom społecznym w naszym kraju oraz stanowi jeden z fundamentów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

Akcja wymierzona w SKCh spotkała się z żywą reakcją m.in. na forum parlamentu RP. Do Ministra Infrastruktury zostały skierowane dwie interpelacje poselskie z LPR i PiS, ponadto tym tematem zainteresowała się prasa, a do naszego biura nadeszło wiele listów od osób, które popierają naszą walkę. Wszystkim, którzy zainteresowali się tą bulwersującą sprawą i wspierają nas w tych trudnych dniach serdecznie dziękujemy.