Nasze kampanie
 
Powiedz - NIE! Promocji i legalizacji związków homoseksualnych

Do 2024 Urzędów Stanu Cywilnego w Polsce Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi rozesłało przesyłkę (list plus broszury informacyjne), która ma nakłonić kierowników USC do bojkotu planowanej legalizacji związków homoseksualnych. Po ilości otrzymanych odpowiedzi, akcję można udać za bardzo udaną.