Polacy powierzają się Bożemu Miłosierdziu!

sierpień 2022
Polacy powierzają się Bożemu Miłosierdziu!

Polacy powierzają się Bożemu Miłosierdziu!

Kult Miłosierdzia Bożego, którego ojczyzną jest Polska, kwitnie i rozwija się. Dzięki kampanii Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi Polacy mieli okazję zwrócić się bezpośrednio do źródeł tego wielkiego nabożeństwa, do pierwszego Miasta Miłosierdzia – do Wilna.

Na nasze wezwanie do złożenia swoich spraw przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego w Wilnie odpowiedziały 162 osoby z całej Polski. Przesłane przez nich karty z podziękowaniami i prośbami przekazaliśmy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy ulicy Dominikańskiej w Wilnie, gdzie 25 sierpnia o godz. 16.00 (15.00 czasu polskiego) została odprawiona Msza Święta.

Św. s. Faustyna Kowalska przebywała w Wilnie w latach 1933–1936. Doznała tam większości objawień związanych z tajemnicą Miłosierdzia Bożego; w tym mieście Pan Jezus podytkował jej słowa Koronki. Tam też powstał pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego autorstwa Eugeniusza Kazimirowskiego, jedyny, przy którego powstawaniu uczestniczyła Siostra Faustyna. Po tym, jak Wilno zostało oderwane od Polski, obraz był przez wiele lat ukrywany, aż trafił najpierw do polskojęzycznego kościoła św. Ducha przy ul. Dominikańskiej, a następnie w 2005 roku do oddalonego zaledwie o kilkadziesiąt metrów kościoła św. Trójcy, przemianowego na Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie odbiera kult od katolików z całego świata.