Nasze kampanie
 
XI Kongres Konserwatywny
 Wzorem lat poprzednich, także tegoroczny XI Kongres Konserwatywny odbył się we wnętrzach Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Temat zorganizowanego przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi spotkania brzmiał „Prawda, Dobro i Piękno w przestrzeni publicznej”. Podczas obrad zebrani wysłuchali czterech wykładów. Jako pierwszy głos zabrał prezes włoskiego Stowarzyszenia TFP Julio Loredo. Swoje wystąpienie zatytułował: Psychologiczny wymiar dechrystianizacji – rewolucja w tendencjach. Po nim prof. Paweł Skrzydlewski mówił o roli piękna w wychowaniu człowieka. Drugą część obrad otworzył prof. Roman Konik, rozważając zagadnienie: Czy współczesna sztuka sakralna służy uświęceniu człowieka? Ostatni wykład pt. Brzydota w służbie postępu wygłosił redaktor naczelny magazynu „Polonia Christiana”, Sławomir Skiba.

Podczas tegorocznego Kongresu po raz kolejny wręczono Nagrodę im. Ks. Piotra Skargi. Tym razem popiersie wybitnego kaznodziei epoki Kontrreformacji otrzymał ks. Dariusz Oko – teolog, filozof i duszpasterz, krytyk zagrażającej dziś rodzinie i osobie ludzkiej ideologii gender. – Decyzję o przyznaniu nagrody podjęto w uznaniu za demaskowanie na polu naukowym prawdziwych celów ideologii gender i godną naśladowania, odważną postawę syna Kościoła – podkreślił Arkadiusz Stelmach, wiceprezes SKCh.