Strony Maryjne
 
Kościerska Pieta
Niespełna 60 km od Gdańska, w sercu pięknej ziemi kaszubskiej, leży Kościerzyna. To niewielkie, malowniczo położone miasto znane jest przede wszystkim z dwóch sanktuariów Maryjnych: Matki Bożej Kościerskiej – Królowej Rodzin oraz Matki Bożej Bolesnej. Oba zlokalizowane są na terenie jednej parafii, co jest bodaj jedynym takim przypadkiem w Europie.

Obiektem kultu w pierwszym z nich jest obraz Matki Bożej zwanej Madonną Kościerską, a w drugim – łaskami słynąca gotycka Pieta. Figura ta znajduje się w ołtarzu bocznym kaplicy Niepokalanie Poczętej Matki Bożej Anielskiej, przylegającej do klasztoru Sióstr Niepokalanek. Przedstawia siedzącą na tronie Maryję Bolesną, trzymającą na kolanach martwe ciało Swego Syna. Rzeźba, wzorowana na wybitnych dziełach artystów europejskich, pochodzi z początku XV wieku. Zarówno autor, jak i miejsce, do którego pierwotnie trafiła, nie są znane. Wiadomo natomiast, że została odnaleziona w Chełmnie nad Wisłą, gdzie była zakopana w pobliżu kościoła św. Jana. Powierzono ją wówczas siostrom benedyktynkom, które otoczyły Pietę wielką czcią. Po kasacie klasztoru w 1822 roku siostry przeniosły się do folwarku w Bysławku. Zabrały ze sobą tylko figurę Matki Bożej, która trafiła do bocznej kaplicy miejscowego kościoła, gdzie była adorowana zarówno przez mniszki, jak i przez okoliczną ludność. Po śmierci ostatniej benedyktynki, Aniela Melszyńska, przełożona klasztoru Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie, zabrała Pietę z Bysławka i przewiozła do Chełmna. Gdy w 1863 roku s. Aniela została przełożoną nowo powstałego Zakładu Wychowawczo‑Naukowego w Kościerzynie, zwróciła się z prośbą do władz kościelnych o zgodę na przeniesienie tu Piety. Po otrzymaniu zgody, początkowo umieściła ją w kaplicy domowej Zakładu, a w 1871 roku w nowo wybudowanej kaplicy publicznej, gdzie znajduje się do dziś.

Podczas II wojny światowej Pietę ukryto na plebanii w parafii Świętej Trójcy. W 1946 roku pieczę nad kaplicą i Zakładem powierzono Zgromadzeniu Sióstr Niepokalanek, które pielęgnują kult Matki Bożej Bolesnej. Kaplicę licznie nawiedzają mieszkańcy Kościerzyny i okolic, ale także pielgrzymi z dalszych stron Polski, a nawet z zagranicy. Są wśród nich małżeństwa i rodziny przeżywające trudności, chorzy i cierpiący proszący o łaskę uzdrowienia. Pielgrzymują też ludzie młodzi, szukający własnej drogi. A Maryja darzy łaskami, czego dowodem jest kilkutomowa Księga Podziękowań i pozostawiane wota. Szczególnie warto wybrać się tu 15 września, gdy obchodzony jest odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej.

DMB

Redakcja dziękuje Pani Elwirze Rewie z Połczyna za informacje nt. Kościerskiej Piety.