Zapomniane Prawdy i Wartości
 
Kościół - wspaniałe dzieło Miłości
Benedykt XVI

W ostatni dzień roku 2022 odszedł do wieczności papież Benedykt XVI. Dziś przypominamy fragment rozważań o Kościele autorstwa tego wielkiego teologa.

 

Kościół – wspólnota zgromadzona przez Syna Bożego, który stał się Człowiekiem – dzięki posłudze apostolskiej żyć będzie w zmieniających się epokach, tworząc i umacniając komunię w Chrystusie i Duchu Świętym, do której wszyscy są wezwani i w której mogą dostąpić zbawienia danego przez Ojca. Dwunastu – jak mówi pod koniec I wieku papież Klemens, trzeci następca Piotra – zatroszczyło się w istocie o ustanowienie swych następców, tak aby powierzone im posłannictwo było kontynuowane po ich śmierci. I tak Kościół, posiadający organiczną strukturę, prowadzony przez prawowitych pasterzy, istniał przez wieki i nadal istnieje w świecie jako tajemnica komunii, w której w jakiejś mierze odzwierciedla się komunia trynitarna, tajemnica samego Boga…


Komunia – owoc Ducha Świętego – karmi się Chlebem Eucharystycznym (por. 1 Kor 10,16–17) i znajduje wyraz w braterskich więziach, w pewnego rodzaju antycypacji [zapowiedzi, przyp. red.] przyszłego świata. W Eucharystii Jezus nas karmi, jednoczy z sobą, z Ojcem, z Duchem Świętym i między nami, a ta sieć jedności, ogarniająca cały świat, jest antycypacją w naszych czasach świata przyszłego…


W ten sposób Kościół, pomimo wszystkich ludzkich słabości składających się na jego historyczny wizerunek, jawi się jako wspaniałe dzieło Miłości aż do skończenia czasów, przybliżające Chrystusa każdemu człowiekowi, który pragnie się z Nim naprawdę spotkać. W Kościele Pan jest nam zawsze współczesny. Pismo Święte nie należy do przeszłości. Pan nie przemawia w przeszłości, ale w chwili obecnej. Rozmawia z nami dzisiaj, daje nam światło, ukazuje nam drogę życia, ofiaruje nam komunię i w ten sposób przygotowuje nas i otwiera nam pokój.

 

Ojciec Święty Benedykt XVI, Apostołowie i pierwsi uczniowie Jezusa, Wydawnictwo „M”, Kraków, 2008, s. 13–16. Tytuł pochodzi od Redakcji.