Kalendarz Liturgiczny
 
Uroczystość Najświętszego Oblicza Zbawiciela

Do ważnych wydarzeń w dziejach kultu Najświętszego Oblicza Pana Jezusa należy niewątpliwie ustanowienie przez papieża Innocentego III Świętej Stacji dla szpitala Świętego Ducha w Montpellier. Była to forma kultu polegająca na corocznym uroczystym wystawieniu chusty z Obliczem Pana Jezusa w drugą niedzielę po Uroczystości Objawienia Pańskiego. Gest Ojca Świętego stanowił formę uhonorowania świątobliwego założyciela Zakonu Świętego Ducha, a zarazem fundatora wspomnianego szpitala, bł. Gwidona z Montpellier, wielkiego czciciela Umęczonego Oblicza Chrystusa.


Apostołką nabożeństwa była także średniowieczna mistyczka, św. Gertruda Wielka. Za jej pośrednictwem Chrystus zalecił ludziom adorację Swego Oblicza jako miły Mu sposób zadośćuczynienia za grzechy.


W XIX wieku zachętę do uczczenia Swego Najświętszego Oblicza Pan Jezus skierował do francuskiej karmelitanki z Tours, siostry Marii od św. Piotra. Zwracając się do niej, Syn Boży wyraził życzenie, by wierni w wynagradzaniu Mu występków przeciwko trzem pierwszym przykazaniom Bożym naśladowali św. Weronikę.


Spełnieniem woli Zbawiciela zajęło się bractwo, które powstało wkrótce w ­Tours z inicjatywy powiernika s. Marii, Leona Duponta. Jego członkowie modlili się przed wizerunkiem Chrystusa skopiowanym z przechowywanej od VIII wieku w rzymskiej Bazylice św. Piotra relikwii. W styczniu 1849 roku wystawione na widok publiczny płótno zajaśniało nadzwyczajnym światłem, a wyblakły portret Chrystusa stał się wyrazisty. Dwie ze sporządzonych wówczas jego kopii otrzymał Leon Dupont.


Jak się później okazało, nie było to oryginalne odbicie Najświętszej Twarzy, gdyż wywieziona w XVI wieku do Manoppello relikwia została zastąpiona niedokładną repliką.

W Polsce nabożeństwo do Oblicza Pana Jezusa propagował bł. Honorat Koźmiński. Wspólnie z Matką Elizą Cejzik założył on Zgromadzenie Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza (obliczanek).


Obecnie w kalendarzu liturgicznym istnieje Uroczystość Najświętszego Oblicza Zbawiciela, obchodzona przez siostry obliczanki w piątek przed Środą Popielcową.

Zgodnie z wielowiekową tradycją w istniejącej do dzisiaj żeńskiej gałęzi Zakonu Ducha Świętego celebruje się podobne święto w terminie naznaczonym przez Innocentego III.


AK