Nasze kampanie
 
Niepokalana naszą obroną
W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej i Instytut im. Ks. Piotra Skargi akcji „Niepokalana naszą obroną!" - rozprowadzany jest Cudowny Medalik, dany światu przez Matkę Najświętszą za pośrednictwem św. Katarzyny Labouré w Paryżu w 1830 roku. Dotychczas dzięki wsparciu naszych dobrodziejów i sympatyków, udało nam się rozprowadzić ponad 300 tys. Cudownych Medalików. Przypomnijmy, że Niepokalana Dziewica obiecała św. Katarzynie, że wszyscy, którzy nosić go będą z ufnością, dostąpią wielkich łask. Przypomnijmy, że w naszym kraju wielkim propagatorem Cudownego Medalika był m. in. św. Maksymilian Maria Kolbe.