Nasze kampanie
 
Niepokalana naszą obroną

W ramach prowadzonej przez SKCh i Instytut im. Ks. P. Skargi akcji - „Niepokalana naszą obroną!" - rozprowadzany jest Cudowny Medalik przekazany światu przez Matkę Bożą za pośrednictwem św. Katarzyny Labouré w Paryżu w 1830 roku. Dotychczas nasze Stowarzyszenie rozprowadziło już ponad 130.000 Cudownych Medalików. Od paiętnych objawień w 1830 roku dzięki temu właśnie medalikowi tysiące ludzi otrzymały niezliczone łaski i pomoc Matki Bożej, która sama zachęcała do noszenia Cudownego Medalika. W Polsce szczególne zasługi dla tego dzieła Matki Bożej miał niewątpliwie św. Maksymilian Maria Kolbe, który bardzo gorliwie zabiegał o rozpowszechnianie medalika i czci do Niepokalanej. Z radością witamy także inicjatywę Naszego Dziennika i czasopisma Rodzina Radia Maryja, które również rozpoczęły akcję szerzenia tego jakże potrzebnego w naszych trudnych czasach nabożeństwa.