Nasze kampanie
 
Pomoc Kościołowi w Rosji
Dzięki bliskiej współpracy naszego Stowarzyszenia z JE ks. bp. Jerzym Mazurem ordynariuszem Diecezji Wschodniosyberyjskiej w ostatnim czasie SKCh sfinansowało wydanie na potrzeby Kościoła w Rosji encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II Redemptoris Mater w języku rosyjskim. Dzięki hojnemu wsparciu udzielanemu przez naszych dobrodziejów, udało się również ufundować taberna kulum do kościoła w Czycie na Syberii. W tych szczególnych dniach prześladowań Kościoła w Rosji pamiętajmy wszyscy w naszych modlitwach o wydalonym z Rosji JE ks. bp Jerzym Mazurze, pozostających w Rosji księżach biskupach, całym katolickim duchowieństwie i narażonych na różne niebezpieczeństwa wiernych Świętego Kościoła Katolickiego. Prośmy naszą Najlepszą Matkę, aby dała Kościołowi na Wschodzie łaski potrzebne do przejścia tych trudnych chwil.