Nasze kampanie
 
Ostrzeżenie dla pedagogów i rodziców

Ponieważ akcja promowania zachowań homoseksualnych nakierowana była na dzieci i młodzież, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi postanowiło uwrażliwić dyrektorów szkół i nauczycieli, do których była i w przyszłości może być skierowana homoseksualna kampania. Dlatego też w drugiej połowie grudnia SKCh rozesłało do dyrekcji krakowskich szkół listy wraz z kompletami sześciu broszur dotyczących homoseksualizmu.