Nasze kampanie
 
Stop Homoseksualnej Deprawacji

Z inicjatywy Stowarzy­szenia ­Kultury Chrześcijań­skiej im. Ks. Piotra Skargi na ulicach Krakowa w grud­niu 2005 r. po­jawiło się ponad tysiąc plakatów „Stop Homosek­sualnej Deprawacji". Był to protest przeciwko coraz bardziej nachalnej promocji homoseksualizmu w mieście. Impulsem do zorganizowania tej akcji były pseudoedukacyjne warsztaty na temat AIDS w Urzędzie Miasta Krakowa przeprowadzone 29 listopada ubiegłego roku, podczas których aktywiści organizacji homoseksualnych rozpowszechniali wśród zaproszonych na spotkanie uczniów krakowskich szkół materiały promujące dewiacyjne praktyki homoseksualne.