Petycja w obronie polskiej szkoły. Zatrzymajmy upadek edukacji!

lipiec 2024
Petycja w obronie polskiej szkoły. Zatrzymajmy upadek edukacji!

Petycja w obronie polskiej szkoły. Zatrzymajmy upadek edukacji!

W swoim szaleńczym planie niszczenia polskości, a więc i edukacji opartej o normalny system wartości i budowania poczucia tożsamości narodowej, obecnie rządzący naszą Ojczyzną są bardzo konsekwentni. Czy mamy na to pozwolić? Czy chcemy za kilkanaście lat obudzić się w Polsce, która będzie wyzuta z ducha narodowego? Na pewno nie możemy do tego dopuścić, dlatego Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi ruszyło z kolejną akcję społeczną – akcją zbierania podpisów pod petycją, która wyraża brak naszej zgody na walkę z polskością i niszczenie młodego pokolenia.

 

Widzimy, że obniżanie poziomu wiedzy młodego pokolenia i internacjonalistyczne wychowanie w alienacji od patriotyzmu i dumy narodowej jest już jawnym celem władzy państwowej. Na pytanie dlaczego tak się dzieje możemy podać kilka możliwych, wzajemnie nie wykluczających się, przyczyn.

 

Antynarodowy plan lewicy

 

Być może w koncepcji władzy jest wizja społeczeństwa wasalnego, zagonionego do narożnika Europy przez połajanki i oskarżenia wypowiadane często przez te społeczności, które same powinny mieć wyrzuty sumienia? Bo jak inaczej możemy traktować pouczenia z Niemiec, które do tej pory nie rozliczyły się ze zbrodni III Rzeszy, a swoja polityką historyczną próbują wykazywać relatywność odpowiedzialności za zbrodnie w czasie II wojny światowej?

 

Być może w budowanym właśnie „porządku europejskim” Polacy mają być sprowadzeni do roli pracowników najemnych, posłusznych rozkazom wydawanym w Berlinie czy Paryżu? Taki scenariusz tłumaczyłby wykonywaną właśnie degenerację polskiej szkoły i planowe ograniczanie wiedzy, z jaką absolwenci szkół podstawowych, średnich i uczelni mają opuszczać mury swoich placówek edukacyjnych.

 

W końcu – widzimy to – synergia ogłupiającej roli mass mediów i oduczanie narodu samodzielnego myślenia jest na rękę każdej władzy, która chce być nadzorcą a nie sługą obywateli. W tym więc należy upatrywać przemodelowywanie procesu edukacji, w którym coraz mniej miejsca jest na czytanie i budowanie bogactwa języka, na samodzielne dokonywanie selekcji tego co puste od tego co wzbogaca wewnętrznie oraz wypieranie tego co polskie przez to, co wpisuje się w nihilistyczne standardy, odnarodowione i oderwane od tradycji i wartości cywilizacji europejskiej.

 

25 lat walczymy i nadal walczyć będziemy

 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, od 25 lat walczące o wartości chrześcijańskie, uczące miłości do Ojczyzny i budzące sumienia Polaków nie może być obojętne wobec presji antypolskiej i antycywilizacyjnej, Dlatego też ruszyło z kolejną akcję społeczną – akcją zbierania podpisów pod petycją, która wyraża brak naszej zgody na walkę z polskością i niszczenie młodego pokolenia.

 

Jak czytamy w treści petycji: „W ciągu ponad tysiąca lat polskiej państwowości setki wybitnych postaci – władców, dowódców, polityków i duchownych stworzyło niewygodny i wręcz odstręczający dla współczesnych kosmopolitów etos Polaka – wierzącego w Boga, dumnego ze swojego pochodzenia i ponad inne dobra ceniącego Ojczyznę. W ostatnich wyborach do władzy doszli jednak antypolscy zwolennicy dewiacji i walki z Kościołem, i niemal natychmiast złożyli deklaracje zniszczenia tego, co uchroniło nas podczas zaborów, obu wojen i w ciemnościach komunistycznej władzy. Na celowniku znalazły się miejsca, w których te podstawowe wartości polskości jeszcze przekazywano, w tym również szkoła! Czy pozwolimy rządzącym na degenerację młodzieży?”

 

Podpisujmy petycję!

 

Nie możemy na to pozwolić! Wyraźmy swój sprzeciw poprzez poparcie petycji skierowanej do dwojga polityków firmujących obecną walkę z szkołą i z polskością. Zachęcajmy nasze rodziny i znajomych do podpisania apelu – petycji do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz do Minister Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej.

Niech lewicowi rewolucjoniści dowiedzą się, że nie ma naszej zgody na rugowanie polskości dzisiaj, tak jak nie było nigdy na to zgody w czasach zaborów oraz okupacji sowieckiej i niemieckiej.