Kalendarz Liturgiczny
 
Święto Bożego Miłosierdzia

Ustanowienie w pierwszą niedzielę po Wielkanocy święta Miłosierdzia Bożego to realizacja woli Pana Jezusa. Wyraził ją podczas objawień skierowanych do św. Siostry Faustyny Kowalskiej, co sekretarka Jezusa Miłosiernego odnotowała w swoim „Dzienniczku”.

 

Święto Miłosierdzia to nie tylko czas uwielbienia Jezusa Miłosiernego, ale także szansa na uzyskanie wielkich łask: – W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar – powiedział Pan Jezus św. Siostrze Faustynie (Dz. 699).

 

Na prośbę zakonnicy, zabiegi o ustanowienie święta rozpoczął jej spowiednik, bł. ks. Michał Sopoćko. W 1946 roku do Stolicy Apostolskiej trafiła petycja polskich biskupów w tej sprawie. Niestety, odpowiedź była odmowna, co gorsza, w marcu 1959 roku Święte Oficjum zakazało propagowania tego kultu do czasu dogłębnego zbadania sprawy przez Kościół.

 

Wielkim zwolennikiem i propagatorem Bożego Miłosierdzia był biskup krakowski Karol Wojtyła. Dzięki jego zabiegom jeszcze w 1978 roku zakaz został zniesiony. Już jako papież Jan Paweł II w 1980 roku ogłosił encyklikę o Miłosierdziu Bożym Dives in Misericordia.

Po beatyfikacji Siostry Faustyny Kowalskiej, na prośbę Episkopatu Polski, papież-Polak wydał zgodę na obchodzenie święta Miłosierdzia Bożego na terenie całej Polski. Wreszcie 30 kwietnia 2000 roku, czyli w dniu kanonizacji sekretarki Miłosierdzia Bożego, rozciągnął je na cały Kościół.

Wstępem do owocnego przeżycia Niedzieli Miłosierdzia jest odprawienie nowenny (koronki) do Miłosierdzia Bożego, trwającej 9 dni (począwszy od Wielkiego Piątku).

 

By skorzystać z łask obiecanych przez Zbawiciela za pośrednictwem św. Faustyny, niezbędne jest przystąpienie w Niedzielę Miłosierdzia do Komunii Świętej po dobrze odbytej spowiedzi – warunek dodatkowy to brak przywiązania do najmniejszego ­grzechu.

Wolą Pana Jezusa jest także, by w dniu święta wierni wraz z kapłanami czcili liturgicznie obraz Jezusa Miłosiernego oraz spełniali akty miłości miłosiernej wobec bliźnich.

 

Oprac. AK

Spis treści:
UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!