Amerykańskie Stowarzyszenie Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP) protestuje przeciw zaproszeniu na katolicką uczelnię – jezuicki Canisius College – aktywnego homoseksualisty, który ma wygłosić wykład nt. „Przywództwa w walce o równe prawa dla członków wspólnoty LGBT” (lesbijek, pederastów, biseksualistów, transseksualistów).
17 lutego odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Klubu „Polonia Christiana” w Poznaniu, poświęcone przenikaniu religii wschodu w obszary cywilizacji chrześcijańskiej oraz ich wpływu na kształtowanie systemu wartości w społeczeństwach zachodnich. Gościem była s. Michaela Pawlik, która wygłosiła wykład na temat „Inwazja Neopogaństwa”. Spotkanie przyciągnęło licznych słuchaczy do zlokalizowanego na Ostrowie Tumskim muzeum archidiecezjalnego w Poznaniu.
W najnowszym, lutowym wydaniu biuletynu Światowego Kongresu Rodzin „World Congress of Family Newsletter”, zaprezentowano sylwetkę prezesa Stowarzyszenia im. ks. P. Skargi, Sławomira Olejniczaka. Redakcja zwróciła uwagę na udane akcje w obronie życia i rodziny Stowarzyszenia oraz Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. P. Skargi. Podano także link do strony internetowej Piotrskarga.pl.
W związku z odrzuceniem 4 lutego 2011, przez Sejm RP poprawki do projektu ustawy Prawo prywatne międzynarodowe (druk sejmowy nr 1277) o treści: Małżeństwem w rozumieniu niniejszej ustawy jest tylko związek kobiety i mężczyzny. Nie stosuje się przepisów prawa obcego regulującego związki osób tej samej płci, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi wystąpiło z apelem otwartym do Senatorów RP, by „kierując się prawym sumieniem oraz stojąc na straży porządku konstytucyjnego, w toku dalszych prac nad tym aktem prawnym” przywrócili w nim poprawkę odrzuconą przez Sejm.
Kolejne spotkanie Klubu „Polonia Christiana” w Bytomiu, którego współorganizatorem było Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej, przyciągnęło do Miejskiej Biblioteki Publicznej (3 lutego) liczne grono osób zainteresowanych problematyką wpływu religii i kultur Wschodu na społeczeństwa Zachodu.
Składamy serdeczne "Bóg zapłać" księżom kardynałom, arcybiskupom i biskupom, którzy złożyli nam życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku otrzymaliśmy największą w historii Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi liczbę kartek z życzeniami świątecznymi od polskich hierarchów. Życzenia przesłało: 4 kardynałów, 5 arcybiskupów i 17 biskupów.
Na zaproszenie Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi, w dniach od 18 do 23 stycznia 2011 roku, gościli w Polsce Henila de Almeida Peixoto (Brazylia) oraz Daniel Lopez Garzon (Ekwador), młodzi katolicy zaangażowani w działalność międzynarodowego ruchu Tradycja Rodzina Własność – TFP.
8 lutego w siedzibie Stowarzyszenia Pro Europa Christiana w Brukseli (49 rue du Taciturne, Bruxelles) odbędzie się prelekcja z udziałem hiszpańskiego prawnika Ignacia Arsuagi.
... 
125
126
127
128
129
130
131
132
133
...