W dniach 7-9 stycznia b.r. odbędzie się w Krakowie cykl imprez pt. "Kraków i Norymberga razem dla tolerancji", których celem jest kontynuowanie promocji homoseksualizmu na terenie miasta, tym razem pod płaszczykiem współpracy z miastem partnerskim, jakim jest Norymberga.
Składamy serdeczne "Bóg zapłać!" wszystkim Księżom Biskupom, Duchownym, Przyjaciołom i Sympatykom, którzy w ostatnim czasie tak licznie przysyłali nam życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.
Z wielkim bólem przyjęliśmy informację, że Senat RP w dniu 3 grudnia 2004r. przyjął ustawę o rejestrowanych związkach partnerskich mającą na celu prawne zrównanie związków homoseksualnych z instytucją małżeństwa i rodziny.
Nie słabną echa krakowskiego Kongresu Konserwatywnego nt.: "Roli katolickich elit w społeczeństwie", który ponad miesiąc temu zorganizowało w Krakowie SKCh im. Ks. Piotra Skargi. Na temat tego wydarzenia pisał "Najwyższy Czas!"(30.10.2004), "Źródło" (z 21.11.2004) "Niedziela" (z 28.11.2004), i "Gość Niedzielny" (z 14.11.2004). Swój felieton poświęcony Kongresowi zaprezentowała na falach "Radia Maryja" Ewa Polak-Pałkiewicz (www.radiomaryja.pl/felietony.htm z dnia 24.11.2004 z cyklu "Spróbuj Pomyśleć").
Trwa przyjmowanie zamówień i wysyłka najnowszego kalendarza na 2005 rok "365 dni z Maryją" wydanego przez Instytut im. Ks. Piotra Skargi.
Jest już dostępna polska wersja językowa książki prof. Roberto de Mattei "Krzyżowiec XX wieku. Plinio Correa de Oliveira" opatrzonej wstępem JE Ks. Kard. Alfonsa Marii Sicklera. Polskie tłumaczenie książki, poświęconej osobie twórcy Rewolucji i Kontrrewolucji (wydanej jeszcze w 1998 roku przez krakowskie Arcana), autorstwa włoskiego profesora, przygotował i wydał Instytut im. Ks. Piotra Skargi.
- pod takim hasłem 23 października w Krakowie odbył się Kongres Konserwatywny zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Gościem specjalnym krakowskiego kongresu był Jego Wysokość Książe Ludwik de Orleans e Braganca, prawnuk ostatniego cesarza Brazylii i spadkobierca brazylijskiego tronu.
W dniu 13 października za pośrednictwem posła Artura Zawiszy (Prawo i Sprawiedliwość) oraz za pośrednictwem senatora Adama Bieli (Liga Polskich Rodzin) przekazaliśmy dla Marszałka Sejmu oraz do wiadomości Marszałka Senatu 400 protestów przeciwko legalizacji związków homoseksualnych w Polsce, podpisanych przez Kierowników Urzędów Stanu Cywilnego z terenu całego kraju.
... 
147
148
149
150
151
152
153