Nasze kampanie
 
Apel do papieża Franciszka

Barbarzyński napad Rosji na Ukrainę przypomniał nam o obietnicy Matki Bożej danej w Fatimie, że jeżeli Ojciec Święty w łączności z biskupami świata poświęci Rosję Jej Niepokalanemu Sercu, kraj ten się nawróci. Pełni nadziei, uruchomiliśmy akcję wysyłania do papieża Franciszka listów elektronicznych z prośbą o uroczyste powierzenie Rosji Sercu Maryi. W ciągu ośmiu dni apel ten, za pośrednictwem strony theconsecrationofrussia.com/pl wysłało niemal 20 000 osób.

15 marca Stolica Apostolska zapowiedziała, że w uroczystość Zwiastowania NMP papież Franciszek poświęci Niepokalanemu Sercu Maryi Rosję i Ukrainę.